wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

BFF Polska ze skromnym zyskiem w IV kwartale

msd | 12 lutego 2018
Zajmująca się finansowaniem służby zdrowia, JST oraz faktoringiem spółka miała w ubiegłym roku 33,9 mln zł zysku netto wobec 29,8 mln zł w 2016 r. Końcówka roku okazała się jednak słaba.

W samym IV kwartale zysk netto Magellana wyniósł tylko 2,1 mln zł, wynika z obliczeń Obligacje.pl. Rok wcześniej było to zaś 6,4 mln zł. Winne prawdopodobnie okazały się koszty rezerw i odpisów, które wyniosły 12,6 mln zł w samym IV kwartale wobec 21,8 mln zł w całym ubiegłym roku (7,1 mln zł w 2016 r.).

Ogółem bilansowa kontraktacja Magellana wzrosła o 27,5 proc. do 2,33 mld zł w ubiegłym roku, a przychody spółki wzrosły w tym czasie o 10,8 proc. do 179,6 mln zł.

Na koniec minionego roku portfel aktywów finansowych Magellana wart był 2,66 mld zł (wzrost o 34,7 proc. r/r). Nie są natomiast znane pozostałe informacje z bilansu, ponieważ opublikowane dane mają wstępny charakter. Pełny zaudytowany raport roczny spółka opublikuje 8 marca.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Magellana, w tym dwie w euro. Jednak na żadnej z serii długu spółki nie dochodzi do transakcji.

Więcej wiadomości o BFF Polska S.A.

 • Dalszy wzrost zlewarowania BFF Polska

  13 sierpnia 2018
  Zwiększenie portfela aktywów finansowych grupy BFF była przyczyną ujemnych przepływów operacyjnych i związanego z tym kolejnego wzrostu zadłużenia finansowego.
  czytaj więcej
 • BFF Polska miał 9,3 mln zł zysku netto w I kwartale

  10 maja 2018
  Pomimo delikatnego wzrostu przychodów wynik netto spółki świadczącej usługi finansowe dla sektora ochrony zdrowia zanotował spadek o 32,1 proc. r/r.
  czytaj więcej
 • Spadek wskaźników płynności BFF Polska

  16 marca 2018
  Grupa trudniąca się finansowaniem rynku medycznego i JST miała ponad 738 mln zł ujemnego kapitału obrotowego na koniec 2017 r. W I kwartale 2018 r. ma lub miała do spłaty prawie 1,1 mld zł zadłużenia, szczęśliwie jednak w większości wobec podmiotu dominującego BFF Banking Group.
  czytaj więcej
 • Słabszy III kwartał Magellana

  08 listopada 2017
  Od stycznia do września zajmująca się finansowaniem służby zdrowia, JST oraz faktoringiem spółka wypracowała 31,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był wyższy o 35,9 proc. r/r. W samym III kwartale zyski wykazały jednak regres, mimo wciąż rosnących przychodów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje