piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Grupa BFF Polska zwiększyła zysk netto o 75,5 proc. r/r

msd | 08 lutego 2019
Skonsolidowany zysk netto spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu służby zdrowia i administracji publicznej wyniósł w ubiegłym roku 59,5 mln zł wobec 33,9 mln zł rok wcześniej.

Wprawdzie wartość zakontraktowanych w 2018 r. umów (2,32 mld zł) BFF zwiększyło tylko symbolicznie, ale przychody grupy wzrosły o 22,9 proc. r/r do 220,7 mln zł. W znaczącej poprawie zysku netto pomogła tak wyższa marża na pokrycie kosztów (124,4 mln zł wobec 106,9 mln zł), jak i niższe koszty odpisów i rezerw (13,4 mln zł wobec 21,8 mln zł).

Na koniec grudnia grupa BFF miała 3,29 mld zł aktywów finansowych wobec 2,66 mld zł rok wcześniej. 

Opublikowane dane mają na razie charakter wstępny. Pełne zaudytowane sprawozdanie spółka opublikuje 12 marca.

Na Catalyst pozostają jeszcze trzy serie obligacji BFF. Wygasają one od marca do września tego roku. Długiem spółki nie dochodzi na GPW do żadnych transakcji.

BFF Polska to spółka znana wcześniej pod nazwą Magellan. Do zmiany nazwy doszło po przejęciu jej przez włoską grupę bankową BFF. Wiązało się to też ze zmianą sposobu finansowania spółki. Od przejęcia praktycznie nie emituje ona nowego długu, wyłącznie spłaca starsze emisje i chętnie finansuje się u podmiotu dominującego.

Więcej wiadomości o BFF Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje