sobota, 19 września 2020

Newsroom

Marvipol Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Dom Maklerski Michael/Ström | 04 października 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2019 r.

Z przeprowadzonej przez DM Michael/Ström analizy wynika, że w przypadku sprzedaży wszystkich mieszkań po założonych przez analityków cenach, część mieszkaniowa powinna być w stanie wygenerować 1025 mln zł gotówki (po uwzględnieniu nakładów, bez uwzględniania podatku). Poziom długu netto na koniec II kw. 2019 r. wynosił 220 mln zł, a zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe kształtują się na poziomie 47 mln zł. Zakładając, że co roku spółka będzie ponosiła 40 mln zł kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz nie będzie wypłacała dywidendy, to w perspektywie trzech lat przybliżone roczne wydatki spółki (bez uwzględniania zakupów nowych gruntów) wyniosą 120 mln zł, co z ww. długiem netto oraz zobowiązaniami sumuje się do 388 mln zł. Aby pokryć te zobowiązania i wydatki spółka musiałaby sprzedać ok. 59 proc. lokali po założonych przez analityków cenach.

Przy uwzględnieniu segmentu magazynowego i zakładając, że projekty magazynowe będą sprzedawane z zyskiem 18 proc. IRR oraz dwuletnim terminem inwestycji, to z projektów, wobec których spółka posiada obecnie zaangażowanie o wartości 166 mln zł powinna uzyskać przepływ gotówkowy (bez uwzględniania podatków) rzędu 230 mln zł w okresie dwóch lat. Z uwzględnieniem powyższych przepływów, wystarczyłoby aby apółka sprzedała ok. 45 proc. z potencjału sprzedażowego, aby spłacić wszystkie zobowiązania i pokryć koszty - uważają analitycy DM Michael/Ström.

Pobierz cały raport (PDF, 991 KB)

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje