czwartek, 30 marca 2017

Newsroom

Marvipol przeszło podwoił dług netto w III kw.

msd | 07 października 2016
Na przestrzeni trzech miesięcy zadłużenie finansowe pomniejszone o środki pieniężne dewelopersko-dealerskiej grupy wzrosło z 45,8 mln zł do 108,1 mln zł – wynika ze wstępnych danych.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Marvipol S.A.

 • Miesięcznik kredytowy – DM Michael/Ström (03.2017)

  09 marca 2017
  Analityk DM Michael/Ström o najważniejszych wydarzeniach na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Marvipol bez długu netto

  10 stycznia 2017
  Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.
  czytaj więcej
 • Marvipol obniżył wskaźniki płynności

  22 listopada 2016
  Udany pod względem wyników III kwartał dewelopersko-dealerska grupa zakończyła ze wzrostem zadłużenia finansowego oraz pogorszeniem wskaźników płynności. Nie na tyle jednak, by wzbudzały one niepokój obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Marvipol poprawia wyniki

  02 września 2016
  Po sześciu miesiącach zysk operacyjny dewelopersko-dealerskiej grupy rósł o 52,6 proc. r/r do 30,5 mln zł. Dodatnie przepływy pozwoliły nieznacznie obniżyć zobowiązania finansowe, ale istotnie zwiększyły saldo gotówki, stąd redukcja długu netto była wyraźna.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Atal bardziej zadłużony

  29 marca 2017
  Nominalny wzrost zobowiązań, w tym zadłużenia odsetkowego, wiązać można ze wzrostem skali działalności deweloperskiej grupy. Wyższe jednak są też jej wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie nieprawidłowo liczył rezerwy na ryzyko kredytowe

  29 marca 2017
  Polski Bank Spółdzielczy musiał dotworzyć rezerwy celowe na 67,6 mln zł. Dokonany przegląd jakości portfela kredytowego pokazał, że w latach 2014 i 2015 zawiązano zbyt niskie rezerwy.
  czytaj więcej
 • Coraz większe kłopoty BS w Ciechanowie

  06 października 2016
  Polski Bank Spółdzielczy ponownie zanotował stratę i nie realizuje programu naprawczego zgodnie z założonym harmonogramem. Udział kredytów zagrożonych przekroczył jedną piątą całego portfela, a łączny współczynnik kapitałowy zmierza w kierunku 8-proc. granicy.
  czytaj więcej
 • Wyższe zyski BS w Piasecznie

  06 października 2016
  Spółdzielczy bank zanotował w I półroczu 4,4 mln zł zysku netto wobec 2,6 mln zł przed rokiem. Wyższe odpisy nie stanęły na przeszkodzie, bo oprócz działalności podstawowej na wynik banku pracuje też nieruchomość oddana w leasing zwrotny.
  czytaj więcej

Emisje