środa, 22 lutego 2017

Newsroom

Marvipol przeszło podwoił dług netto w III kw.

msd | 07 października 2016
Na przestrzeni trzech miesięcy zadłużenie finansowe pomniejszone o środki pieniężne dewelopersko-dealerskiej grupy wzrosło z 45,8 mln zł do 108,1 mln zł – wynika ze wstępnych danych.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Marvipol S.A.

 • Marvipol bez długu netto

  10 stycznia 2017
  Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.
  czytaj więcej
 • Marvipol obniżył wskaźniki płynności

  22 listopada 2016
  Udany pod względem wyników III kwartał dewelopersko-dealerska grupa zakończyła ze wzrostem zadłużenia finansowego oraz pogorszeniem wskaźników płynności. Nie na tyle jednak, by wzbudzały one niepokój obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Marvipol poprawia wyniki

  02 września 2016
  Po sześciu miesiącach zysk operacyjny dewelopersko-dealerskiej grupy rósł o 52,6 proc. r/r do 30,5 mln zł. Dodatnie przepływy pozwoliły nieznacznie obniżyć zobowiązania finansowe, ale istotnie zwiększyły saldo gotówki, stąd redukcja długu netto była wyraźna.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań nadal rośnie, ale wolniej

  08 lipca 2016
  Notowani na Catalyst deweloperzy, którzy opublikowali już dane sprzedażowe za I półrocze, pozostają na fali wznoszącej. Tempo przyrostu sprzedaży w II kwartale było o ponad połowę niższe niż kwartał wcześniej, ale za wcześnie na daleko idące wnioski na tej podstawie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Październikowe emisje Murapolu debiutują na Catalyst

  21 lutego 2017
  Deweloper wprowadził do obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii T i U, warte odpowiednio 10 oraz 5 mln zł, które zostały uplasowane między innymi w celu częściowego zrefinansowania starszych serii.
  czytaj więcej
 • FAM prawie podwoił zyski

  21 lutego 2017
  Ubiegły rok spółka działająca w segmencie cynkowym zakończyła z 24,2 mln zł zysku operacyjnego i 19,5 mln zł zysku netto. Poprawiła też przepływy operacyjne i obniżyła ogólne zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Coraz większe kłopoty BS w Ciechanowie

  06 października 2016
  Polski Bank Spółdzielczy ponownie zanotował stratę i nie realizuje programu naprawczego zgodnie z założonym harmonogramem. Udział kredytów zagrożonych przekroczył jedną piątą całego portfela, a łączny współczynnik kapitałowy zmierza w kierunku 8-proc. granicy.
  czytaj więcej
 • Wyższe zyski BS w Piasecznie

  06 października 2016
  Spółdzielczy bank zanotował w I półroczu 4,4 mln zł zysku netto wobec 2,6 mln zł przed rokiem. Wyższe odpisy nie stanęły na przeszkodzie, bo oprócz działalności podstawowej na wynik banku pracuje też nieruchomość oddana w leasing zwrotny.
  czytaj więcej

Emisje