niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

MCI Capital ma program publicznych emisji obligacji

msd | 06 listopada 2017
Wartość programu to 150 mln zł. Nim dojdzie do pierwszej oferty konieczne będzie zatwierdzenie prospektu przez KNF. Na razie publicznej emisje obligacji prowadzić może natomiast MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz w którym MCI Capital jest głównym inwestorem.

Dotychczas MCI Capital plasował obligacje wśród inwestorów instytucjonalnych, oferując im regularnie 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M za trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. I to on jest emitentem obligacji oferowanych do szerokiego grona inwestorów w ramach ofert publicznych.

W tym roku MCI.PV FIZ przeprowadził dwie publiczne emisje, każdorazowo oferując WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. kolejno za papiery trzyletnie i czteroletnie. Obie emisje przyniosły funduszowi w sumie 70 mln zł wobec wartości całego programu określonej na 200 mln zł. Niedawno Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI, w wywiadzie udzielonym Obligacje.pl, informował, że fundusz prawdopodobnie przeprowadzi w tym toku jeszcze jedną publiczną ofertę papierów dłużnych.

Obligacje MCI.PV FIZ jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jestem siedem serii papierów MCI Capital i dwie MCI Management, spółki będącej głównym akcjonariuszem MCI Capital. 

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

 • Analiza MCI Capital

  20 lutego 2018
  Patrząc na strukturę bilansu, posiadane przez MCI aktywa oraz fakt ich finansowania głównie kapitałami własnymi, na 30 września 2017 r. sytuacja obligatariuszy wydaje się być komfortowa.
  czytaj więcej
 • MCI Capital wyemituje obligacje do 37 mln zł

  13 lutego 2018
  Ponownie będą to trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych, ale wyższe tym razem będzie oprocentowanie, zwłaszcza efektywne.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (19.01)

  22 stycznia 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 19 stycznia 2018 r. wyniosła 3,35 pkt proc., czyli o 0,24 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 0,07 pkt proc. mniej niż miesiąc temu.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 42,8 mln zł zysku netto w III kwartale

  06 listopada 2017
  Tym razem nie skończyło się na księgowych zyskach pochodzących z inwestycji. Wskutek spływu należności od podmiotów powiązanych MCI poprawiło pozycję gotówkową, zapewniając sobie środki na zrealizowany w październiku wykup obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje