sobota, 22 września 2018

Newsroom

MCI Capital ma program publicznych emisji obligacji

msd | 06 listopada 2017
Wartość programu to 150 mln zł. Nim dojdzie do pierwszej oferty konieczne będzie zatwierdzenie prospektu przez KNF. Na razie publicznej emisje obligacji prowadzić może natomiast MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz w którym MCI Capital jest głównym inwestorem.

Dotychczas MCI Capital plasował obligacje wśród inwestorów instytucjonalnych, oferując im regularnie 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M za trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. I to on jest emitentem obligacji oferowanych do szerokiego grona inwestorów w ramach ofert publicznych.

W tym roku MCI.PV FIZ przeprowadził dwie publiczne emisje, każdorazowo oferując WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. kolejno za papiery trzyletnie i czteroletnie. Obie emisje przyniosły funduszowi w sumie 70 mln zł wobec wartości całego programu określonej na 200 mln zł. Niedawno Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI, w wywiadzie udzielonym Obligacje.pl, informował, że fundusz prawdopodobnie przeprowadzi w tym toku jeszcze jedną publiczną ofertę papierów dłużnych.

Obligacje MCI.PV FIZ jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jestem siedem serii papierów MCI Capital i dwie MCI Management, spółki będącej głównym akcjonariuszem MCI Capital. 

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje