poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

MCI Capital ma program publicznych emisji obligacji

msd | 06 listopada 2017
Wartość programu to 150 mln zł. Nim dojdzie do pierwszej oferty konieczne będzie zatwierdzenie prospektu przez KNF. Na razie publicznej emisje obligacji prowadzić może natomiast MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz w którym MCI Capital jest głównym inwestorem.

Dotychczas MCI Capital plasował obligacje wśród inwestorów instytucjonalnych, oferując im regularnie 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M za trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, wydzielonych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. I to on jest emitentem obligacji oferowanych do szerokiego grona inwestorów w ramach ofert publicznych.

W tym roku MCI.PV FIZ przeprowadził dwie publiczne emisje, każdorazowo oferując WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. kolejno za papiery trzyletnie i czteroletnie. Obie emisje przyniosły funduszowi w sumie 70 mln zł wobec wartości całego programu określonej na 200 mln zł. Niedawno Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI, w wywiadzie udzielonym Obligacje.pl, informował, że fundusz prawdopodobnie przeprowadzi w tym toku jeszcze jedną publiczną ofertę papierów dłużnych.

Obligacje MCI.PV FIZ jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jestem siedem serii papierów MCI Capital i dwie MCI Management, spółki będącej głównym akcjonariuszem MCI Capital. 

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

 • MCI Capital miał tylko 371 tys. zł gotówki na koniec III kwartału

  26 listopada 2018
  Bardzo niskie zasoby pieniężne z pewnością uzupełniono, ponieważ w połowie listopada fundusz zapłacił 42,8 mln zł na rzecz skarbu państwa. W grudniu natomiast przypada wykup obligacji o wartości 66 mln zł. MCI przekonuje jednak o wysokiej płynności portfela i zaplanowanym na grudzień rozliczeniu transakcji sprzedaży spółki Dotcard.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentures FIZ mniej zlewarowany

  06 listopada 2018
  Po czterech kwartałach wzrostu zobowiązań fundusz w końcu obniżył ich poziom. Po wysokich wpływach ze zbycia składników lokat w III kwartale poprawił też pozycję gotówkową.
  czytaj więcej
 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje