środa, 27 maja 2020

Newsroom

MCI Management uplasowało nowe obligacje

msd | 27 września 2019
Należąca do Tomasza Czechowicza spółka, która jest głównym akcjonariuszem MCI Capital, wypuściła papiery dłużne o wartości nominalnej 26 mln zł. Tymczasem dług innego podmiotu z grupy MCI notowany jest na wielomiesięcznych maksimach.

Nowe obligacje serii F zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w piątek rano. Ich warunki nie są na razie bliżej znane. 

Na Catalyst notowane są dwie starsze emisje obligacji MCI Management. To serie B i C, warte kolejno 25 mln zł oraz 19,3 mln zł i terminach wykupu przypadających na czerwiec i sierpień przyszłego roku. 

W ostatnich transakcjach papiery MCM0620 oraz MCM0820 wyceniane były odpowiednio na 100,1 proc. i 99,5 proc. nominału.

Na Catalyst znajdują się też cztery serie obligacji MCI Capital, a także trzy serie funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Papiery tego ostatniego emitowano w ramach ofert publicznych. Aktualnie notowane są one z 97-98 proc. nominału wobec okolic 90 proc. i mniej jeszcze przed trzema miesiącami, gdy rynek żył problemami inwestorów jednego z subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PV FIZ. Ostatnio je jednak rozwiązano poprzez przyjęcie zmian w statucie, które zrównują prawa zewnętrznych inwestorów oraz MCI Capital, które wcześniej było uprzywilejowane, między innymi co do umorzeń certyfikatów.     

Więcej wiadomości o MCI Management Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje