środa, 27 maja 2020

Newsroom

Mercurius Dom Maklerski ukarany za obligacje GetBacku

msd | 19 grudnia 2018
Komisji Nadzoru Finansowego cofnęła brokerowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i nałożyła na niego 430 tys. zł kary pieniężnej.

Jako podstawę prawną podjętej decyzji nadzorca wskazał na art. 72 Ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed wejścia w życie jej nowelizacji. KNF zarzuca więc Marcurius Domowi Maklerskiemu „udział w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. siedzibą w Warszawie dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu obligacji, natomiast podmiot trzeci dokonywał czynności pośrednictwa w proponowaniu objęcia obligacji, akceptując tym udział w procesie oferowania obligacji podmiotu nieuprawnionego do wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych.”

Dokładnie tego samego naruszenia KNF dopatrzyła się wcześniej w przypadku Polskiego Domu Maklerskiego, któremu w całości cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożono na niego 2,5 mln zł kary.

Niezależnie od samej podstawy prawnej wydanej decyzji, skala naruszeń mogła być jednak inna, na co wskazuje dysproporcja w sankcjach nałożonych na MDM i PDM. Mercurius dostał bowiem karę łagodniejszą. Jego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zostało ograniczone (o zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych), a nałożona kara jest niższa.

Broker ma miesiąc na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów. 

Sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje, jak ważkie znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Działalność ta ma tak doniosłe znaczenie, ponieważ nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne, inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – poinformowała Komisja.

Wydając przedmiotową decyzję organ nadzoru uwzględnił okres i skalę działalności Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. której dotyczyły nieprawidłowości oraz fakt, że działania tego podmiotu podważyły zaufanie do rynku kapitałowego – podano także.

W przeszłości Mercurius DM był współprowadzącym księgę popytu podczas IPO GetBacku. Broker pracował między innymi także przy transakcjach kapitałowych Getin Holdingu oraz Idea Banku.

Jednym ze wspólników Mercurius DM – przynajmniej do niedawna – był Piotr Osiecki, założyciel i akcjonariusz Altus TFI, który do niedawna przebywał a areszcie w związku z zarzutami w aferze GetBacku.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy, że Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF. Spółka zapowiedziała, że jeśli ono nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje