sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Mniejsze napływy do Rentiera

msd | 15 grudnia 2023
Fundusz wyspecjalizowany w inwestycjach na rynku private debt pozyskał 5,4 mln zł z listopadowo-grudniowej oferty certyfikatów inwestycyjnych.

Do Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ trafiło 5,45 mln zł. Była to więc jego najsłabsza emisja od blisko roku. By wspomnieć, że w 10 wcześniejszych tegorocznych ofertach zbierał on średnio po 15 mln zł.

Aktualny prospekt daje Rentierowi możliwość przeprowadzenia jeszcze pięciu kolejnych publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych. Najbliższa z nich powinna ruszyć 27 grudnia.

FDK Rentier FIZ specjalizuje się w lokowaniu środków na rynku długu prywatnego, a portfelem funduszu zarządza CVI DM. 

Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 listopada, aktywa netto Rentiera sięgały 213,2 mln zł, a jego roczna stopa znajdowała się na poziomie 10,5 proc. W dwu- i trzyletnim horyzoncie zarobił on dla inwestorów kolejno 19,41 oraz 23,76 proc.

Średnia ważona rentowność portfela obligacji funduszu wynosiła 14,61 proc. według stanu z 20 listopada, wynika z prezentacji inwestorskiej.

Certyfikaty Rentiera dostępne są także na GPW, gdzie w najlepszej ofercie sprzedaży kwotowane są one aktualnie na 126,99 zł, tj. 0,9 proc. poniżej ostatniej statutowej wyceny z listopada.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze