czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Mocny początek roku w sprzedaży detalicznych skarbówek

msd | 12 lutego 2021
Inwestorzy kupili w styczniu obligacje oszczędnościowe skarbu państwa za 3,16 mld zł i był to jeden z najlepszych wyników w historii.

Styczniowy popyt na papiery skarbowe (3,16 mld zł) był o 27,9 proc. wyższy niż w grudniu, a także o 27,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Dość wspomnieć, że w ostatnich kilku latach tylko raz odnotowano lepszy wynik – w kwietniu 2020 r. (5,42 mld zł), gdy resort finansów zapowiedział obniżenie oprocentowania w kolejnych emisjach.

Na wysoki styczniowy wynik nadal pracowały przede wszystkim papiery krótkoterminowe oraz antyinflacyjne czterolatki. Sprzedaż obligacji trzymiesięcznych sięgnęła bowiem 1,47 mld zł (46,4 proc. ogólnego popytu), natomiast w przypadku czterolatek było to ponad 1,07 mld zł (34 proc.). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kolejne miejsca przypadły stałokuponowym dwulatkom (328 mln zł) oraz emerytalnym 10-latkom (263 mln zł). 

Niezmiennie niskim zainteresowaniem cieszyły się zaś obligacje trzyletnie, których oprocentowanie zależy od stopy WIBOR (8,7 mln zł). Na sześcio- i 12-letnie papiery przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500+ wydano natomiast łącznie 21,3 mln zł.

Za ponad 19,5 proc. styczniowej sprzedaży obligacji oszczędnościowych odpowiadały transakcje zamiany, wynika ze statystyk Ministerstwa Finansów. Lecz prawdopodobnie nie musiały one uwzględniać całości „rolowania” papierów trzymiesięcznych, dla których resort nie stosuje preferencyjnej ceny emisyjnej przy zamianie na kolejne serie.

Zwykle podwyższona na początku roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych tym razem była jednak relatywnie niewielka. Nominalnie zanotowała wprawdzie wzrost o 4,9 proc. r/r do 106 mln zł, ale jej udział spadł z 4 proc. do 3,3 proc.

W całym rekordowym 2020 r. sprzedaż detalicznych papierów skarbu państwa wyniosła 28,39 mld zł wobec 17,29 mld zł rok wcześniej.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje