niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Moody’s ceni Kruka wyżej niż S&P

msd | 14 marca 2023
Agencja Moody’s nadała windykatorowi rating korporacyjny Ba1, tj. o dwa oczka powyżej oceny równolegle wystawionej przez S&P.

Moody’s otworzył pokrycie ratingowe Kruka od wystawienia mu oceny korporacyjnej Ba1 z perspektywą stabilną. Odpowiada to BB+ na skali stosowanej przez S&P, która to oceniła jednak Kruka na BB-. Innymi słowy, Moody’s ceni spółkę o dwa oczka wyżej, wystawiając mu najwyższy z możliwych do uzyskania ratingów spekulacyjnych (oceny inwestycyjne w Moody’s zaczynają się od Baa3). 

Wśród mocnych stron Kruka agencja Moody’s wymienia między innymi poziom zadłużenia, poduszkę kapitałową, czy solidne pokrycie odsetek. Przyznany rating ma uwzględniać oczekiwania, że spółka nadal będzie rozważnie realizować swoją strategię wzrostu. Jak wyjaśniono, ocena ta bierze też pod uwagę płynność i zmianę profilu finansowania z istotnym uzależnieniem od zabezpieczonych linii kredytowych i krajowych inwestorów. Ponadto, Moody’s zwraca też uwagę na ryzyko prawne i regulacyjne w krajach Europy Wschodniej i Południowej.

- Po raz pierwszy poddaliśmy się ocenie agencji ratingowych uznając, że rozwój i pozycja międzynarodowa Kruka powinny być poparte niezależną oceną wyspecjalizowanego podmiotu. Ocena Ba1 jak i ocena BB-, obie z perspektywą stabilną, to bardzo dobre oceny na tle podmiotów z branży. (…) Utrzymujemy pozycję lidera w Polsce i Rumunii oraz umacniamy naszą obecność we Włoszech i Hiszpanii. Chcemy dalej się rozwijać, móc korzystać z szans jakie oferują rynki europejskie, zarówno w sferze inwestycji jak i pozyskiwania finansowania. Przyznane oceny są potwierdzeniem naszej mocnej pozycji w branży i perspektywy dalszego wzrostu – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Obok oceny korporacyjnej na poziomie Ba1, agencja Moody’s nadała też Krukowi długoterminowy rating emitenta na poziomie Ba2. Różnicę tę wyjaśniono wysokim udziałem zabezpieczonych kredytów i potencjalnie wyższymi stratami w przypadku niezabezpieczonego zadłużenia senioralnego. 

W ubiegły piątek przedstawiciele Kruka podtrzymali zapowiedzi o możliwym przeprowadzenia przez spółkę emisji obligacji na rynkach nordyckich.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,555 mld zł. Debiutujące w poniedziałek papiery KR10228 (4 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi