piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

Moody’s obniżył perspektywę ratingu Getin Noble Banku

msd | 03 listopada 2016
Agencja zmieniła perspektywę długookresowego ratingu depozytów GNB ze stabilnej do negatywnej. Sama ocena pozostała na poziomie Ba2.

Nadany bankowi rating Ba2 jest drugim od góry na skali ocen spekulacyjnych. Samo obniżenie perspektywy oznacza zaś wzrost prawdopodobieństwa cięcia ratingu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Do stabilizacji perspektywy ratingów prowadzić mogłaby znacząca redukcja udziału zagrożonych kredytów oraz wzrost zyskowności banku. Nie bez znaczenia byłaby też dalsza poprawa adekwatności kapitałowej, wynika z komunikatu agencji Moody’s.

Na Catalyst znajduje się obecnie 37 serii obligacji GNB, w tym 34 emisje, to papiery podporządkowane. Większość z nich rynek wycenia z dyskontem, niekiedy sięgającym do 20 proc. Najwyższe rentowności, w okolicach 10-11,5 proc. brutto, oferują papiery wygasające w 2020 i 2021 r.

W tym roku GNB uplasował pięć emisji publicznych, każdorazowo płacąc 5 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M na siedem lat za papiery podporządkowane. Te same warunki bank proponuje w kolejnej ofercie, w której zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje