niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Moody’s obniżył perspektywę ratingu Getin Noble Banku

msd | 03 listopada 2016
Agencja zmieniła perspektywę długookresowego ratingu depozytów GNB ze stabilnej do negatywnej. Sama ocena pozostała na poziomie Ba2.

Nadany bankowi rating Ba2 jest drugim od góry na skali ocen spekulacyjnych. Samo obniżenie perspektywy oznacza zaś wzrost prawdopodobieństwa cięcia ratingu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Do stabilizacji perspektywy ratingów prowadzić mogłaby znacząca redukcja udziału zagrożonych kredytów oraz wzrost zyskowności banku. Nie bez znaczenia byłaby też dalsza poprawa adekwatności kapitałowej, wynika z komunikatu agencji Moody’s.

Na Catalyst znajduje się obecnie 37 serii obligacji GNB, w tym 34 emisje, to papiery podporządkowane. Większość z nich rynek wycenia z dyskontem, niekiedy sięgającym do 20 proc. Najwyższe rentowności, w okolicach 10-11,5 proc. brutto, oferują papiery wygasające w 2020 i 2021 r.

W tym roku GNB uplasował pięć emisji publicznych, każdorazowo płacąc 5 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M na siedem lat za papiery podporządkowane. Te same warunki bank proponuje w kolejnej ofercie, w której zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Getin Noble Bank wdraża nowy plan naprawy

  13 stycznia 2020
  Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy ma zastąpić realizowany wcześniej plan trwałej poprawy rentowności, którego założenia zdążyły się zdezaktualizować.
  czytaj więcej
 • Krok w przód i dwa kroki w tył Getin Noble Banku

  22 listopada 2019
  Ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, dalszy spadek współczynników kapitałowych, wyższy udział kredytów zagrożonych i zmniejszenie nadwyżek płynności – to krótkie podsumowanie dokonań Getin Noble Banku w III kwartale, który oczekuje na zatwierdzenie przez KNF nowego planu naprawy.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank utworzył rezerwę na tzw. mały TSUE

  19 listopada 2019
  Wynik banku za III kwartał zostanie pomniejszony o 24,6 mln zł brutto, ponieważ zawiązał on rezerwę dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank z zarzutami UOKiK-u

  04 listopada 2019
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca bankowi próbę jednostronnej zmiany sposobu wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w przypadku kredytów hipotecznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje