poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Moody’s obniżył rating mBanku

msd | 27 marca 2023
Agencja obniżyła długoterminową ocenę depozytów mBanku z A3 do Baa1 i nadała jej perspektywę negatywną.

Krótkoterminowy rating depozytów mBanku pozostał na poziomie P-2. Równocześnie obniżeniu uległa natomiast ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment; BCA). Moody’s ściął ją z baa3 do ba1

Decyzję o obniżeniu długoterminowego ratingu depozytów mBanku agencja tłumaczy wzrostem ryzyka wypłacalności wynikającego z ekspozycji na kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Według Moody’s, w niekorzystnym scenariuszu bank może mieć problemy z dotrzymaniem wymogów kapitałowych. Co prawda agencja zauważa, że mBank prowadzi rentowną podstawową działalność, ale w jej ocenie frankowe trudności będą utrudniać bankowi generowanie nadwyżek kapitału.

W ślad za decyzjami wobec mBanku agencja Moody’s obniżyła też długoterminowy rating mBanku Hipotecznego z Baa1 do Baa2, nadając mu perspektywę negatywną.

W ramach przeprowadzonego przeglądu agencja potwierdziła natomiast długo- i krótkookresowe ratingi depozytów Banku Millennium, odpowiednio na poziomie Baa3 i P-3. Perspektywę pierwszego z nich zmieniła jednak na negatywną (wcześniej „pod obserwacją”). Dodatkowo, Moody’s ściął bankowi ocenę BCA z ba2 do ba3, tłumacząc to presją na wypłacalność z powodu kredytów frankowych.

W przypadku mBanku i Banku Millennium agencja szczególnie podkreśla znaczenie niedawnej opinii rzecznika TSUE ws. frankowych kredytów, która poprzedza właściwe orzeczenie, spodziewane na drugą połowę tego roku. Według Moody’s, orzeczenie to może mieć poważne konsekwencje dla obu banków, które wykazują się znacznie wyższą ekspozycją na kredyty frankowe niż pozostali krajowi kredytodawcy.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku i dwie serie długu Banku Millennium. W przypadku tego ostatniego, sprzedający kwotują je poniżej 80 proc. nominału (ustalonego na 500 tys. zł).

Więcej wiadomości kategorii Ratingi