sobota, 16 listopada 2019

Newsroom

Moody’s potwierdził ratingi Getin Noble Banku

msd | 24 października 2019
Długookresowa ocena depozytów banku pozostała na poziomie Caa1. Jej perspektywa jest zaś teraz negatywna po tym, jak agencja wycofała rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Pozostałe ratingi GNB także nie uległy zmianie – krótkoterminowa ocena depozytów pozostała więc na poziomie „not prime”, a długo i krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta to odpowiednio B2(cr) oraz „not prime(cr)”.

Ogółem ratingi GNB znajdują się wśród ocen głęboko spekulacyjnych.

Ponad tydzień temu ratingi nadane GNB potwierdziła też agencja Fitch, u której długookresowa ocena banku wynosi B-, czyli poziom wyżej niż u Moody’s (B- u Fitch to odpowiednik B3 od Moody’s).

Na Catalyst notowane są 32 serie obligacji GNB, w tym 31 to dług podporządkowany o łącznej wartości prawie ponad 1,6 mld zł. Najbliższe wykupu papiery GNB1119 i GNB1219 rynek wycenia kolejno na 99,7 oraz 99,56 proc. nominału.

Wiele dłuższych serii podporządkowanego długu GNB notowanych jest w okolicach 14-19 proc. rentowności brutto wobec nawet ponad 30 proc. jeszcze na początku października.

W miniony poniedziałek bank wykupił warte 40 mln zł podporządkowane papiery GNB1019.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje