środa, 22 stycznia 2020

Newsroom

Moody’s potwierdził ratingi Getin Noble Banku

msd | 24 października 2019
Długookresowa ocena depozytów banku pozostała na poziomie Caa1. Jej perspektywa jest zaś teraz negatywna po tym, jak agencja wycofała rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Pozostałe ratingi GNB także nie uległy zmianie – krótkoterminowa ocena depozytów pozostała więc na poziomie „not prime”, a długo i krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta to odpowiednio B2(cr) oraz „not prime(cr)”.

Ogółem ratingi GNB znajdują się wśród ocen głęboko spekulacyjnych.

Ponad tydzień temu ratingi nadane GNB potwierdziła też agencja Fitch, u której długookresowa ocena banku wynosi B-, czyli poziom wyżej niż u Moody’s (B- u Fitch to odpowiednik B3 od Moody’s).

Na Catalyst notowane są 32 serie obligacji GNB, w tym 31 to dług podporządkowany o łącznej wartości prawie ponad 1,6 mld zł. Najbliższe wykupu papiery GNB1119 i GNB1219 rynek wycenia kolejno na 99,7 oraz 99,56 proc. nominału.

Wiele dłuższych serii podporządkowanego długu GNB notowanych jest w okolicach 14-19 proc. rentowności brutto wobec nawet ponad 30 proc. jeszcze na początku października.

W miniony poniedziałek bank wykupił warte 40 mln zł podporządkowane papiery GNB1019.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Getin Noble Bank wdraża nowy plan naprawy

  13 stycznia 2020
  Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy ma zastąpić realizowany wcześniej plan trwałej poprawy rentowności, którego założenia zdążyły się zdezaktualizować.
  czytaj więcej
 • Krok w przód i dwa kroki w tył Getin Noble Banku

  22 listopada 2019
  Ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, dalszy spadek współczynników kapitałowych, wyższy udział kredytów zagrożonych i zmniejszenie nadwyżek płynności – to krótkie podsumowanie dokonań Getin Noble Banku w III kwartale, który oczekuje na zatwierdzenie przez KNF nowego planu naprawy.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank utworzył rezerwę na tzw. mały TSUE

  19 listopada 2019
  Wynik banku za III kwartał zostanie pomniejszony o 24,6 mln zł brutto, ponieważ zawiązał on rezerwę dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank z zarzutami UOKiK-u

  04 listopada 2019
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca bankowi próbę jednostronnej zmiany sposobu wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w przypadku kredytów hipotecznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje