piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Moody’s przyznał rating dla programu emisji PKO BP

msd | 19 grudnia 2022
Wart do 4 mld euro program emisji, w ramach którego PKO BP będzie mogło plasować nieuprzywilejowane obligacje, został oceniony na (P)Baa3.

Zgodnie ze skalą agencji Moody’s, nadany rating (P)Baa3 to najniższa możliwa do uzyskania ocena inwestycyjna, stanowiąca odpowiednik BBB- w dwóch pozostałych wiodących agencjach.

„Rating (P)Baa3 przyznany dla programu EMTN, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred, odzwierciedla samodzielną, bazową ocenę Banku (Baseline Credit Assessment; BCA) oraz skorygowaną ocenę (Adjusted BCA) na poziomie baa2, która po zastosowaniu analizy Moody's Advanced Loss Given Failure (LGF) jest niższa o jeden stopień” – wyjaśniono w komunikacie PKO BP.

W sierpniu tego roku PKO BP uchwalił wart 4 mld euro program emisji. Do jego ustanowienia doszło tydzień po tym, jak bank musiał zrezygnować z emisji wartych 1,7-2 mld zł podporządkowanych papierów, którymi zamierzał zrefinansować serię PKO0827 (ostatecznie bank odstąpił od ich wcześniejszego wykupu, do którego miał prawo w sierpniu).

W ramach nowego programu PKO BP będzie mógł plasować między innymi obligacje nieuprzywilejowane (senior non-preferred), pomagające sprostać stojącymi przed bankami tzw. wymogami MREL, odzwierciedlającymi minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. 

Co do zasady, obligacje nieuprzywilejowane stoją w hierarchii pomiędzy zwykłym długiem senioralnym, a papierami podporządkwanymi. Do krajowego porządku prawnego trafiły one stosunkowo niedawno i – zgodnie z założeniami – nie będą one trafiać do portfeli inwestorów indywidualnych. 

Zależnie od szacunków, do końca 2024 r. polskie banki będą musiały wyemitować od 30 do nawet 50 mld zł MREL-owskich obligacji. I krajowy rynek jest na to oczywiście zbyt mały. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi