środa, 22 maja 2019

Newsroom

Możliwe zmiany w radzie nadzorczej GetBacku

msd | 15 lutego 2019
Windykacyjna spółka zwołała NWZ w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. Tymczasem sąd wciąż nie rozstrzygnął kwestii układu. Najpierw musi uporać się z 62 zastrzeżeniami do przyjętego układu.

Podczas zwołanego na 14 marca NWZ akcjonariusze GetBacku mają podjąć uchwałę w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków rady – wynika z projektu uchwał. Ponadto zaplanowano też głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu w zakresie dotyczącym siedziby spółki. GetBack chce ją przenieść z Wrocławia do Warszawy.

W piątek mijają trzy tygodnie od przyjęcia przez wrocławski sąd układu przyspieszonym postępowaniu układowym GetBacku. Jak się dowiedzieliśmy, wciąż nie wyznaczono terminu rozprawy w przedmiocie rozpoznania i ewentualnego zatwierdzenia układu. Najpierw sędzia musi uporać się z 62 zastrzeżeniami do układu, które wpłynęły od wierzycieli. Jeszcze w piątek termin na rozpoznanie tych zastrzeżeń nie był wyznaczony, wynika z naszych informacji, które otrzymaliśmy z sądu.

Przyjęte w styczniu propozycje układowe zakładają, że niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają spłatę 25 proc. nominału przez osiem lat. W pierwszym roku realizacji układu nie otrzymają jednak żadnej płatności (spółka ma się skupić na spłacie zabezpieczonych wierzycieli). Pierwsze płatności dla niezabezpieczonych obligatariuszy pojawić się więc mają dopiero po półtora roku od uprawomocnienia układu i będzie to 0,5 zł z każdych zainwestowanych 100 zł.

Dwa tygodnie temu szwedzki Hoist, który początkowo negocjował zakup wszystkich wierzytelnościowych aktywów GetBacku, poinformował, że kupi od wrocławskiej spółki pakiety warte 398 mln zł. Jak pisaliśmy wówczas, niezabezpieczeni obligatariusze nie dostaną z tej transakcji ani złotówki, przynajmniej nie wprost. Pozyskane środki, o czym GetBack informował na łamach Obligacje.pl, mają sfinansować przede wszystkim spłatę zabezpieczonych zobowiązań.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje