wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Na razie nie będzie rekompensat dla indywidualnych inwestorów

ems | 04 września 2018
Rząd przyjął pakiet zmian ustawowych dotyczących m.in. oferowania obligacji korporacyjnych. Najważniejsza z nich dotyczy obowiązku dematerializacji i rejestracji obligacji w KDPW.

Minister Finansów odstąpił jednak od uregulowania „w tym projekcie” kwestii rekompensat. W opublikowanych w ubiegłym tygodniu założeniach do projektu pojawił się pomysł utworzenia rekompensat finansowych dla inwestorów indywidualnych wprowadzonych w błąd w procesie oferowania lub odsprzedaży obligacji. Pomysł ten wywołał liczne kontrowersje i krytykę na łamach prasy fachowej.

Przeforsowano natomiast inne zmiany, wśród których najważniejszą jest obowiązek dematerializacji obligacji oraz rejestrowania każdej emisji – bez względu na to, czy będzie ona przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, czy też nie – w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Rejestr ma ułatwić kontrolę KNF nad rynkiem obligacji korporacyjnych.

Ponadto przyjęte rozwiązania przewidują konieczność korzystania przez emitenta z usług agenta emisji (w przypadku obligacji, które nie zostaną wprowadzone do obrotu), który ma ocenić poprawność legisjalcyjną przeprowadzonej emisji i zdolność papierów do zarejestrowania w Depozycie (agentem tym mogą być np. licencjonowane domy maklerskie i banki będące uczestnikami KDPW) przed zarejestrowaniem jej przez KDPW. Za przyjęciem zmiany przemawia zwiększenie transparentności emisji papierów dłużnych oraz większe bezpieczeństwo i elastyczność dla inwestorów – czytamy w uzasadnieniu. Emitenci, którzy będą wprowadzali obligacje do notowań na rynku wtórnym nadal – jak dotychczas – nie będą musieli korzystać z usług agenta emisji. Również publiczne emisje obligacji nie będą wymagały w procesie rejestracji w KDPW pośrednictwa agenta emisji.

Przy KDPW powołany zostanie Fundusz Edukacji Finansowej, którego celem będzie zwiększenie świadomości finansowej Polaków. W obszarze edukacji Fundusz ma współpracować m.in. z Ministrem Edukacji Narodowej. Fundusz ma uczestniczyć w pracach nad postawami programowymi w zakresie edukacji finansowej – napisano.

W uzasadnieniu nie znalazła się informacja o odstąpieniu od konsultacji publicznych, a kluczowe – z punktu widzenia rynku obligacji – zmiany w ustawie nie były konsultowane ze środowiskiem.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje