czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Największa dotychczas publiczna emisja Rentiera

msd | 14 lipca 2023
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał prawie 22 mln zł z emisji inaugurującej nowy prospekt.

Warte 21,98 mln zł certyfikaty inwestycyjne trafiły do 81 inwestorów, co daje średnio 271,3 tys. zł na każdego z nich, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w 11 wcześniejszych emisjach, przeprowadzonych na podstawie poprzedniego prospektu.

Czerwcowo-lipcowa emisja była pierwszą z 11, jakie FDK Rentier może przeprowadzić do maja przyszłego roku. Najbliższa z nich ruszy 27 lipca.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 30 czerwca, fundusz dysponował 165,8 mln zł aktywów netto, wykazując przy tym 18,9 proc. rocznej stopy zwrotu (w horyzoncie dwu- i trzyletnim zarobił on kolejno 15,8 oraz 21,5 proc.). 

Znakomitą większość aktywów funduszu FDK Rentier FIZ stanowią obligacje z emisji typu private debt. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje