czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Nalot drobnych inwestorów na rynek Catalyst

msd | 05 sierpnia 2022
W tak burzliwej I połowie tego roku inwestorzy indywidualni zrealizowali giełdowe transakcje obligacjami za ponad 3,9 mld zł, niemal czterokrotnie bijąc dotychczasowy rekord, wynika z najświeższych danych GPW.

Udział drobnych inwestorów w obrotach papierami dłużnymi wzrósł o 16 pkt proc. r/r do 42 proc. w I półroczu. W tym czasie wartość zrealizowanych przez nich transakcji zanotowała niemal pięciokrotny wzrost, do ponad 3,9 mld zł, co stanowiło absolutny rekord na tle ubiegłych lat (dane GPW sięgają do 2014 r.). Wcześniej bowiem inwestorzy detaliczni rzadko kiedy generowali więcej niż 0,9-1,0 mld zł obrotów w skali sześciu miesięcy.

Skala handlu zrealizowanego przez inwestorów indywidualnych pozwala zatem ocenić, że byli całkiem liczną grupą wśród tych, którzy zawierali transakcje nie tylko papierami korporacyjnymi, ale i hurtowym długiem skarbowym. Wszak to właśnie on odpowiadał za niemal trzy czwarte wszystkich obrotów obligacjami na GPW w I półroczu.

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach obligacjami na GPW

Tym razem pola inwestorom indywidualnym oddać musiały krajowe instytucje. Mimo że nominalnie zwiększyły obroty obligacjami na GPW o 142 proc. r/r do 5,4 mld zł w I półroczu, ich udział w rynku zmalał właśnie o 16 pkt proc. r/r do 57 proc. Wśród profesjonalnych inwestorów dominowały jednak podmioty zaliczane przez GPW do pojemnej kategorii „inne” (66,5 proc.), nie będące na przykład animatorami, bankami, czy funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi. Resztę tortu wśród instytucji zagarnęły zaś głównie TFI (14,7 proc.) i przedsiębiorstwa niefinansowe (13,1 proc.).

Prezentowane co pół roku przez GPW dane o strukturze inwestorów pochodzą ze zleceń maklerskich członków giełdy. Jak jednak zaznacza sama GPW, w 2021 r. doszło do zmiany sposobu pozyskiwania danych, co mogło wpłynąć na statystyki w obszarze krajowych inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej