niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Napływy do Benefitu spowolniły

msd | 02 kwietnia 2024
Do funduszu wyspecjalizowanego w długu wierzytelnościowych firm trafiło niecałe 7,8 mln zł brutto z emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Podczas marcowej oferty publicznej fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN sprzedał certyfikaty inwestycyjne serii AL warte 7,79 mln zł wobec 13,12 mln zł w lutym. 

Na podstawie bieżącego prospektu fundusz pozyskał łącznie 64,5 mln zł wpływów brutto w pięciu emisjach. W kolejce czeka jednak sześć kolejnych ofert, a najbliższa z nich ruszy 5 kwietnia. 

Ipopema Benefit 3 FIZAN inwestuje głównie w zabezpieczone obligacje spółek pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych i leasingowych, które obejmuje w formule tzw. długu prywatnego. Co do zasady, fundusz stawia sobie za cel zarabianie 4-6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Według datowanej na koniec lutego ostatniej wyceny, fundusz dysponował 113,8 mln zł aktywów netto. Jego roczna stopa zwrotu wynosiła wówczas 9,32 proc. przy średniej dla krajowych funduszy korporacyjnego długu na poziomie 10,29 proc. (w trzyletnim horyzoncie Benefit wykazywał jednak 19,57 proc. zysku wobec przeciętnego rynkowego wyniku wynoszącego 13,98 proc.).

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje