poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Następna emisja Pekao Banku Hipotecznego na Catalyst

msd | 10 lipca 2019
Tym razem bank wprowadził do obrotu wyemitowane w kwietniu 5,5-letnie listy zastawne o wartości 50 mln euro.

Debiutujące na GPW papiery Pekao Banku Hipotecznego oprocentowane są na 0,6 pkt proc. ponad EURIBOR 3M, co przy ujemnej stopie bazowej daje 0,283 proc. dla obecnego okresu odsetkowego.

Jak informowano w kwietniu, całość wartej 50 mln euro emisji objął subemitent usługowy, który później tylko częściowo (14,68 mln euro) odsprzedał ją siedmiu zewnętrznym inwestorom.

Emitowanym przez Pekao BH listom zastawnych agencja Fitch przyznała rating na poziomie A- z perspektywą stabilną. 

Na Catalyst znajduje się 12 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym trzy w euro. Do żadnych transakcji jednak nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje