niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

NBP rozważa zwiększenie skali skupu obligacji

msd | 12 marca 2021
Narodowy Bank Polski myśli o zwiększeniu elastyczności i częstotliwości przetargów odkupu obligacji skarbowych i gwarantowanych przez skarb państwa, wynika z komunikatu opublikowanego w czwartek wieczorem.

Rozważane modyfikacje sposobu prowadzenia strukturalnych operacji otwartego rynku bank centralny tłumaczy wzrostem rentowności długu.

„Wzrost rentowności krajowych obligacji może osłabiać wpływ dotychczasowych działań NBP, których celem jest zapewnienie niskich kosztów finansowania w polskiej gospodarce w czasie pandemii i które są niezbędne dla wsparcia oczekiwanego ożywienia gospodarczego oraz zapewnienia stabilności cen” – podał NBP.

Jeszcze tydzień wcześniej Adam Glapiński, prezes NBP, wskazywał, że rosnące rentowności są efektem optymistycznej oceny perspektyw gospodarki przez rynki finansowe. Od tego czasu rentowność polskiej 10-latki spadła o około 10 pkt bazowych w okolice 1,49 proc. W czwartek, przed komunikatem NBP, Europejski Bank Centralny poinformował natomiast, że może przyspieszyć program skupu aktywów względem pierwszych miesięcy tego roku.

Sam NBP w ramach programu skupu aktywów nabył dotychczas 109,6 mld zł obligacji skarbu państwa, a także obligacji gwarantowanych przez skarb państwa, czyli covidowych papierów emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje