sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

Wierzyciele wnioskują o sanację GetBacku - aktualizacja

msd | 09 maja 2018
W środę do sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wpłynął wniosek wierzycieli GetBacku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wyznaczenie spółce zarządcy.

Treść zaktulizowana o informację przekazaną przez rzecznika sądu.

Informację tę nieoficjalnie potwierdziliśmy we wrocławskim sądzie. Wciąż natomiast czekamy na oficjalne stanowisko rzecznika. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego mieli złożyć obligatariusze, którzy zaangażowali w papiery GetBacku po kilkanaście milionów złotych – wynika z naszych informacji. 

- Mogę tylko potwierdzić, że taki wniosek wpłynął. Więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ sędzia jeszcze się z nim nie zapoznał, a sam wierzyciel wniósł o utajnienie wniosku - powiedział nam rzecznik prasowy sądu okręgowego we Wrocławiu.

Tymczasem w środę upływa siedmiodniowy – instrukcyjny – termin na rozpoznanie przez wrocławski sąd wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. W złożonych do sądu dokumentach GetBack proponuje właścicielom niezabezpieczonych spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Suma zgłoszonych przez GetBack wierzytelności sięga 2,82 mld zł, w tym z mocy prawa 2,72 mld zł zostałoby objęte układem. Pozostałe 90,3 mln zł to wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki, które mogłyby zostać objęte układem po wyrażeniu zgody przez wierzycieli.

Na dzień sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego GetBack posiadał 3,24 mld zł aktywów. Spółka szacuje, że po wdrożeniu środków restrukturyzacyjnych będzie mogła przeznaczyć na spłatę wierzycieli około 1,45 mld zł.

Natomiast w scenariuszu upadłościowym zaspokojenie wierzycieli, jak szacuje GetBack, nie przekroczy 25 proc. Zdaniem spółki oznaczałoby to straty dla „kilku tysięcy” osób fizycznych. Mogłoby też prowadzić do „poważnych perturbacji” na rynku obligacji firm w zakresie refinansowania długów, co – według spółki – skutkować mogłoby problemami kolejnych firm.

Łączna wartość ponad 290 istniejących serii obligacji GetBacku to 2,31 mld zł. Duża część z nich (0,84 mld zł) to papiery z opcją put, które doprowadziły spółkę do utraty płynności.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje