piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Nieoficjalnie: nadzorca sądowy GetBacku oferuje 24 proc. zwrotu dla obligatariuszy

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 26 listopada 2018
Złożone do sądu propozycje zakładają, że w razie sprzedaży aktywów Hoistowi niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają 24 proc. zwrotu – wynika z nieoficjalnych informacji Obligacje.pl.

Złożona przez nadzorcę sądowego propozycja w zakresie stopnia zaspokojenia nie odbiega w istotny sposób od tego co niecałe trzy tygodnie temu zaproponował GetBack. Windykator oferuje bowiem, że przy sprzedaży aktywów Hoistowi do niezabezpieczonych obligatariuszy wróci 23,1 proc nominału, ale część wypłacana w latach 2023-2024 pochodzić miałaby już z wpływów z roszczeń wobec innych instytucji (np. Altus TFI i Trigon TFI). Tymczasem według naszych informacji proponowane przez nadzorcę sądowego 24 proc. wpływów z takich roszczeń nie zakłada.

Niecałe trzy tygodnie temu kurator obligatariuszy, do którego będzie należał decydujący głos podczas głosowania w sądzie, informował, że nie poprze propozycji spółki. Najpewniej poprze więc propozycje kuratora, były wszak przedmiotem wspólnych ustaleń.

Proponowane przez nadzorcę sądowego 24 proc. dla niezabezpieczonych obligatariuszy to wciąż znacznie mniej od oczekiwań rady wierzycieli, która – według uchwały z 7 listopada – oczekuje zaspokojenia nie niższego niż 35 proc. w przypadku należności głównej.

W dwóch niezależnych źródłach dowiedzieliśmy się, że o 35 proc. nie może być jednak mowy bez zgody zabezpieczonych obligatariuszy na hair cut.

O bliższych szczegółach propozycji nadzorcy sądowego, w tym zasadzie konwersji na akcje, poinformujemy, gdy zostaną przedstawione.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje