czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

NSA oddalił skargi ws. resolution PBS w Sanoku

msd | 23 listopada 2022
Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego uruchomienia przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

Wśród oddalonych przez NSA skarg była ta od rady nadzorczej PBS w Sanoku, a także 12 innych podmiotów, wynika z komunikatu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

„Oddalenie skarg kasacyjnych prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowoadministracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana zgodnie z prawem” – poinformował BFG.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku została wszczęta w styczniu 2020 r., gdy BFG uznał, że bank jest zagrożony upadłością i nie wykazuje przesłanek do usunięcia tego zagrożenia. Całą procedurę przeprowadzono przy wykorzystaniu nowego banku pomostowego, założonego i dokapitalizowanego przez BFG.

W ramach przymusowej restrukturyzacji doszło do umorzenia ponad 99 mln zł podporządkowanych obligacji PBS-u.

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 • BFG sprzedał bank pomostowy po PBS w Sanoku

  27 października 2021
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzedał 100 proc. akcji Banku Nowego BFG, instytucji pomostowej, do której w styczniu 2020 r. trafiły wybrane aktywa i zobowiązania poddanego przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
  czytaj więcej
 • WSA oddalił skargę na resolution PBS w Sanoku

  07 stycznia 2021
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Sanoku na styczniową decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku.
  czytaj więcej
 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo