wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

BFG sprzedał bank pomostowy po PBS w Sanoku

msd | 27 października 2021
Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzedał 100 proc. akcji Banku Nowego BFG, instytucji pomostowej, do której w styczniu 2020 r. trafiły wybrane aktywa i zobowiązania poddanego przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

Jak się dowiedzieliśmy, wartość transakcji to 100 mln zł, czyli tyle ile BFG wcześniej zainwestował w dokapitalizowanie instytucji pomostowej.

- Bank pomostowy z natury rzeczy jest rozwiązaniem tymczasowym. Sprzedaż Banku Nowego BFG kończy okres tymczasowości. Kwota transakcji to 100 mln zł, czyli tyle, ile wynosił kapitał banku pomostowego opłacony przez BFG. Teraz ta kwota wraca do Funduszu, co potwierdza, że przymusowa restrukturyzacja z użyciem instytucji pomostowej była racjonalnym i najlepszym rozwiązaniem bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się PBS – poinformował Obligacje.pl Piotr Tomaszewski, prezes BFG.

72 proc. akcji Banku Nowego BFG objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy (WBS), szerzej znany na rynku pod marką neoBank. Pozostałe akcje instytucji pomostowej trafiły do udziałowców WBS.

Przed podpisaniem umowy sprzedaży Bank Nowy BFG miał niecałe 900 mln zł sumy bilansowej. Po stronie pasywów wykazywał około 770 mln zł depozytów.

W styczniu 2020 r. do Banku Nowego BFG trafiła wydzielona część PBS w Sanoku, wobec którego Fundusz zastosował przymusową restrukturyzację. Jej zastosowanie tłumaczono wówczas zagrożeniem upadłością, brakiem przesłanek do usunięcia tego zagrożenia, a także interesem publicznym. Niezależna wycena sporządzona przed zastosowaniem procedury resolution wskazywała natomiast, że aktywa PBS w Sanoku nie wystarczały na pokrycia zobowiązań banku.

Przymusowa restrukturyzacja PBS-u wiązała się z umorzeniem podporządkowanych obligacji o wartości ponad 99 mln zł. Bank pomostowy wolny był jednak od jakichkolwiek roszczeń ze strony byłych obligatariuszy. Jego sprzedaż nic dla nich nie zmieni.

W grudniu 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego BS.

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Prawo