środa, 27 maja 2020

Newsroom

Obligatariusz Kani przejął część akcji spółki

msd | 03 października 2019
Fundusz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN nabył 20,9 mln akcji ZM Kania od Bogden Ltd., spółki kojarzonej z Henrykiem K.

W wyniku transakcji zawartych w dniach 24-27 września cypryjska spółka Bogden Ltd. zmniejszyła swoje zaangażowanie w kapitale ZM Kania z 60,41 proc. do 43,72 proc. Sprzedane akcje (20,9 mln sztuk) były przedmiotem blokady oraz były obciążone zastawem. Stanowiły bowiem zabezpieczenie zawartej w marcu 2018 r. umowy zobowiązującej Bogden Ltd. do odkupu obligacji Kani od funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, wynika z komunikatu.

W celu rozliczenia zabezpieczonych wierzytelności z tytułu zobowiązań akcjonariusza do odkupu obligacji, OFOP FIZAN działając w imieniu własnym, jako kupujący oraz na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa, jako pełnomocnik akcjonariusza zawarł umowę sprzedaży akcji akcjonariusza na swoją rzecz i w dniach 24-27 września br. złożył zlecenia sprzedaży akcji należących do akcjonariusza na swoją rzecz – poinformowała spółka Bogden Ltd.

Bogden Ltd. ocenia, że do zbycia akcji Kani doszło „z naruszeniem postanowień umowy, oraz zobowiązań sprzedającego do niedochodzenia roszczeń względem akcjonariusza przez okres umówiony na podstawie umów uzupełniających”.

Jak wynika z czerwcowych żądań zwołania zgromadzenia obligatariuszy, OF Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN posiadał wówczas obligacje KAN0321 o wartości nominalnej 40,8 mln zł.

Akcje Kani zawieszone są od środy, ponieważ opublikowane przez zarządcę sprawozdanie półroczne spółki nie zawierało raportu z przeglądu dokonanego przez audytora. Spółka nie ma bowiem umowy z biegłym, a jej dokumentacja finansowa została zabezpieczona przez CBŚP.

Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi Kani dotyczy też obligacji. Przed zawieszeniem wart nominalnie 100,9 mln zł dług spółki był handlowany w okolicach 5 proc. nominału.

W czerwcu minął termin wykupu obligacji Kani na 50 mln zł.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje