piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

KNF nałożyła 1,5 mln zł kary na Zakłady Mięsne Henryk Kania

msd | 19 stycznia 2023
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała upadłą spółkę za nieprzekazanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2015-2017.

Nadzorca nałożył na Zakłady Mięsne Henryk Kania łącznie 1,47 mln zł kar pieniężnych. Jego zdaniem, spółka naruszyła ustawę o ofercie poprzez niewykonanie obowiązków przekazania skonsolidowanych raportów za lata 2015-2017. Wtedy spółka sprawowała kontrolę nad podmiotami z grupy Staropolskie Specjały i zobowiązana była sporządzać i publikować sprawozdania skonsoldiowane. 

„Spółka nie dopełniła tego obowiązku, czego skutkiem była sytuacja, w której od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2021 r. na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej grupy kapitałowej emitenta. Uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli o istnieniu stosunku dominacji emitenta nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Staropolskie Specjały” – podano w komunikacie KNF.

Według Komisji, stan dezinformacji utrzymywał się ponad pięć lat, do wycofania akcji ZM Henyk Kania z obrotu, które miało miejsce w kwietniu 2021 r. 

„Brak pełnej informacji oznacza, że interes inwestorów został naruszony poprzez umniejszenie możliwości podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych w oparciu nie tylko o dane finansowe Emitenta, ale również jego grupy kapitałowej” – podano także.

KNF zaznacza, że nałożone kary są znacznie niższe od maksymalnego wymiaru (do 72 mln zł), na co wpływ ma sytuacja spółki.

W ubiegłym roku nadzorca nałożył na ZM Henryk Kania 800 tys. zł kary za brak niezwłocznego przekazania do wiadomości publicznej kluczowych informacji, w tym o zagrożeniu niewypłacalnością.

ZM Henryk Kania zbankrutowały w I połowie 2019 r., na niedługo przed wykupem wartych 50 mln zł obligacji KAN0619. Na lodzie zostali także i obligatariusze papierów KAN0321 i KA10321 o łącznej wartości 100,9 mln zł. Co prawda papiery te były zabezpieczone, ale – jak się później okazało – niewiele wartym poręczeniem głównego akcjonariusza. 

Upadłość ZM Henryk Kania uprawomocniła się w październiku 2020 r. Najważniejsze aktywo spółki, czyli zakłady produkcyjne składające się na zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, syndyk sprzedał do Cedrobu. Tymczasem Henryk K. jeszcze pod koniec 2020 r. został zatrzymany w Argentynie. Do dziś prokuratura nie poinformowała jednak o jego ekstradycji.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Rada Ministrów przyjęła ustawę wprowadzającą wiele zmian na rynku obligacji

  07 czerwca 2023
  Nominał nienotowanych papierów dłużnych od 40 tys. euro, nowe obligacje transformacyjne, zawężenie katalogu pośredników uczestniczących w ofercie i zwiększenie niektórych wymogów informacyjnych – wszystko to zawiera projekt przyjętej przez rząd ustawy.
  czytaj więcej
 • UKNF stawia na listy zastawne, także dla inwestorów indywidualnych

  17 maja 2023
  Nadzorca chce nałożyć na banki obowiązek zwiększenia finansowania kredytów hipotecznych długoterminowymi instrumentami dłużnymi, co może spowodować konieczność uplasowania nawet 147 mld zł nowych papierów. Polski rynek jest na to za mały, ale UKNF liczy, że w zakup listów zastawnych włączyć mógłby się NBP oraz klienci detaliczni.
  czytaj więcej
 • WIRON i obligacje. Pięć dni przesunięcia

  16 maja 2023

  Narodowa Grupa Robocza zarekomenduje, aby wysokość odsetek płaconych od zmiennokuponowych obligacji opartych o WIBOR ustalać na pięć dni przed płatnością kuponu. Raty kredytów (w tym hipotecznych) mają być zaś obliczane w formule last reset.

  czytaj więcej
 • Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

  05 maja 2023
  Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.
  czytaj więcej