sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

KNF nałożyła 1,5 mln zł kary na Zakłady Mięsne Henryk Kania

msd | 19 stycznia 2023
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała upadłą spółkę za nieprzekazanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2015-2017.

Nadzorca nałożył na Zakłady Mięsne Henryk Kania łącznie 1,47 mln zł kar pieniężnych. Jego zdaniem, spółka naruszyła ustawę o ofercie poprzez niewykonanie obowiązków przekazania skonsolidowanych raportów za lata 2015-2017. Wtedy spółka sprawowała kontrolę nad podmiotami z grupy Staropolskie Specjały i zobowiązana była sporządzać i publikować sprawozdania skonsoldiowane. 

„Spółka nie dopełniła tego obowiązku, czego skutkiem była sytuacja, w której od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2021 r. na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej grupy kapitałowej emitenta. Uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli o istnieniu stosunku dominacji emitenta nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Staropolskie Specjały” – podano w komunikacie KNF.

Według Komisji, stan dezinformacji utrzymywał się ponad pięć lat, do wycofania akcji ZM Henyk Kania z obrotu, które miało miejsce w kwietniu 2021 r. 

„Brak pełnej informacji oznacza, że interes inwestorów został naruszony poprzez umniejszenie możliwości podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych w oparciu nie tylko o dane finansowe Emitenta, ale również jego grupy kapitałowej” – podano także.

KNF zaznacza, że nałożone kary są znacznie niższe od maksymalnego wymiaru (do 72 mln zł), na co wpływ ma sytuacja spółki.

W ubiegłym roku nadzorca nałożył na ZM Henryk Kania 800 tys. zł kary za brak niezwłocznego przekazania do wiadomości publicznej kluczowych informacji, w tym o zagrożeniu niewypłacalnością.

ZM Henryk Kania zbankrutowały w I połowie 2019 r., na niedługo przed wykupem wartych 50 mln zł obligacji KAN0619. Na lodzie zostali także i obligatariusze papierów KAN0321 i KA10321 o łącznej wartości 100,9 mln zł. Co prawda papiery te były zabezpieczone, ale – jak się później okazało – niewiele wartym poręczeniem głównego akcjonariusza. 

Upadłość ZM Henryk Kania uprawomocniła się w październiku 2020 r. Najważniejsze aktywo spółki, czyli zakłady produkcyjne składające się na zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, syndyk sprzedał do Cedrobu. Tymczasem Henryk K. jeszcze pod koniec 2020 r. został zatrzymany w Argentynie. Do dziś prokuratura nie poinformowała jednak o jego ekstradycji.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo