wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

KNF nałożyła 3 mln zł kary na ZM Henryk Kania

msd | 08 stycznia 2024
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała upadłe zakłady mięsne za świadome i celowe zniekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2017-2018.

Według nadzorcy, który nałożył na Kanię 3 mln zł kary pieniężnej, w wyniku nieprawidłowości przy sporządzaniu raportów okresowych inwestorzy zostali pozbawieni wiedzy o faktycznej sytuacji zakładów, co mogło mieć wpływ na rynkową wycenę ich papierów wartościowych. Chodzi o brak odpisów na należności od spółek Rubin Energy i Fresh Investment, wskutek czego w 2017 r. aktywa Kani pozostawały istotnie zawyżone. W 2018 r. stan dezinformacji miał zaś tylko ulec pogłębieniu.

Ponadto, KNF zwraca uwagę, że ZM Henryk Kania nie ujawniały istotnych faktów i okoliczności w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, a także nie przekazywały informacji o ponad 10-proc. udziale Rubina w przychodach spółki. Według ustaleń nadzorcy, zakłady miały się też dopuścić publikacji nieprawdziwych informacji odnoście przygotowywania aplikacji kredytowej. Uczestnicy rynku pozostawali też pozbawieni kluczowych informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki między innymi z powodu braku stanowiska zarządu do odmowy wydania opinii przez firmę audytorską.

„Komisja podkreśla, że działanie emitenta miało charakter celowy, wprowadzono w błąd banki, które udzielały kredytów spółce, obligatariuszy, którzy widząc rzekomo dobrą sytuację finansową emitenta nabywali obligacje i pozostałych uczestników rynku, którzy w oparciu o nieprawdziwe informacje publikowane przez spółkę podejmowali decyzje inwestycyjne” – napisano w uzasadnieniu.

Jak wskazano, za stwierdzone naruszenia KNF mogła nałożyć do 71 mln zł kary. Skończyło się jednak na 3 mln zł, co wynika z aktualnej sytuacji spółki, znajdującej się od połowy 2020 r. w upadłości. Decyzja Komisji nie jest ostateczna. 

Wcześniej KNF już co najmniej dwukrotnie karała upadłe ZM Henryk Kania. Tak za niewywiązanie się z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych w latach 2015-2017, jak i za brak niezwłocznego przekazania do wiadomości publicznej kluczowych informacji, w tym o zagrożeniu niewypłacalnością.

W połowie 2020 r. sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdzając także warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, na co składały się między innymi zakłady produkcyjne. Wycenioną na 100 mln zł netto ZCP przejął konkurencyjny Cedrob.

Mięsne zakłady nie spłaciły trzech serii obligacji o łącznej wartości 150,9 mln zł. Co prawda dwie z nich były zabezpieczone, ale poręczeniem Henryka K., które okazało się być bezwartościowe. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo