sobota, 22 września 2018

Newsroom

Oferujący obligacje Bikershopu chce działań administratora zastawu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 października 2017
Polski Dom Maklerski wystosował pismo do administratora zastawu „z prośbą o wskazanie działań mających na celu ochronę praw obligatariuszy, które administrator podjął/ma zamiar podjąć w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w obsłudze obligacji serii A i serii B”.

Informację dla obligatariuszy o zwróceniu się do administratora zastawu papierów dłużnych Bikershopu PDM przekazał w piśmie skierowanym do właścicieli wartej 5 mln zł serii A, która stała się wymagalna po sierpniowo-wrześniowym opóźnieniu w wypłaci odsetek. Część inwestorów złożyła wówczas wezwania do przedterminowej spłaty obligacji, lecz emitent na nie nie odpowiedział. Zresztą spółka nie odpowiada na jakiekolwiek próby kontaktu, na co w piśmie do obligatariuszy wskazuje także PDM.

(…) z uwagi na przyczyny niezależne od Polskiego Domu Maklerskiego (zmiany właścicielskie po stronie emitenta i towarzyszące temu zmiany w składzie organów statutowych emitenta), kontakt z emitentem jest znacząco utrudniony. Dotychczas nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na wcześniej wystosowane pisma – napisał oferujący w liście do właścicieli obligacji serii A.

PDM, jak poinformował, „zabiega o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami emitenta”. Chce na nim „wyjaśnić kwestię zaistniałych nieprawidłowości”.

Natomiast samo pismo wystosowane przez oferującego do administratora zastawu ukazuje, że doszło do jego zmiany. Określona w memorandum informacyjnym obligacji serii A i B Kancelaria adwokacka Adwokat Małgorzata Weredyńska nie jest już administratorem zastawu. Obecnie funkcję tę pełni Holding Uzdrowisk Polskich Sp. z o.o. Z naszych informacji wynika też, że w międzyczasie obligacje miały jeszcze jednego administratora.

Warte 5 mln zł 12-miesięczne obligacje serii A wygasają 27 listopada. Druga seria, tym razem 24-miesięczna, wygasa w marcu 2019 r. Jej wartość to 3,6 mln zł. Obie emisje uplasowano w trybie oferty publicznej bezprospektowej. Natomiast faktycznym emitentem długu jest Bikershop Finanse, spółka celowa do pozyskiwania finansowania dla Bikershopu.

Obie serie obligacji zabezpieczone są zastawem do 150 proc. wartości nominalnej obligacji na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie (sprzęt sportowy), należących do Bikershop Sp. z o.o. sp.k., tj. podmiotu prowadzącego działalność operacyjną w grupie. Ponadto, papiery zabezpieczono też oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, złożonym jednak tylko przez emitenta.

Do niedawna na stronie internetowej Bikershopu widniała informacja o prowadzonej inwentaryzacji. Teraz witryna zupełnie nie działa.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje