niedziela, 18 lutego 2018

Newsroom

Ogłoszono wezwanie na wszystkie akcje Robygu

msd | 01 grudnia 2017
Bricks Acquisition Limited, podmiot pośrednio należący do banku inwestycyjnego Goldman Sachs, wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji deweloperskiej spółki. Ewentualne wycofanie jej z obrotu oznaczać będzie naruszenie warunków emisji obligacji.

Aby wezwanie doszło do skutku niezbędna będzie zgoda UOKiK, a zapisami objętych musi zostać co najmniej 66 proc. akcji Robygu. Już teraz do sprzedaży akcji stanowiących 10,2 proc. ogółu zobowiązali się kluczowi menedżerowie spółki. Proponowaną w wezwaniu cenę ustalono na 3,55 zł za akcję, co pozwala wycenić całą spółkę na 1,027 mld zł. Oferowana cena uwzględnia 12,3 proc. premii względem kursu akcji z zamknięcia czwartkowej sesji, a także 9,9 proc. i 8,9 proc. premii w stosunku do średniego kursu, ważonego wolumenem, odpowiednio z ostatnich trzech i sześciu miesięcy.

Aktualnie większość akcji Robygu znajduje się w portfelach funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Gdyby zgodnie odpowiedzieli na wezwanie spółka mogłaby zniknąć z giełdy. Warunki emisji wszystkich ośmiu notowanych na Catalyst serii papierów dłużnych zabezpieczają obligatariuszy przed takim scenariuszem. W razie wycofania akcji Robygu z giełdowego obrotu właściciele wartych w sumie 384,9 mln zł obligacji mieliby prawo żądać wcześniejszego wykupu.

Z uwagi na charakter spółki, w tym jej kondycję finansową, oraz samego wzywającego, do aż tak czarnego scenariusza zapewne by nie doszło. Zresztą i potencjalnie nowy właściciel mógłby być zainteresowany zrefinansowaniem części zadłużenia dewelopera. Wszak siedem z ośmiu notowanych na Catalyst emisji wyposażonych zostało w opcję call dla emitenta.

- Nabycie Robygu daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robygu nad dalszym rozwojem spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces Robygu – powiedział Tavis Cannell, Partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs, cytowany w komunikacie prasowym.

Wezwanie na akcje Robygu rozpocznie się 2 stycznia i potrwa do 2 lutego.

Większość notowanych na Catalyst obligacji dewelopera znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych, stąd ich relatywnie niska płynność.

Goldman Sachs, to bank inwestycyjny, obecny także na rynku nieruchomości. W Polsce od początku roku zainwestował w nie około 200 mln euro.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Nowa emisja PKN Orlen vs czteroletnie skarbówki

  01 grudnia 2017
  PKN Orlen oferuje za obligacje 1 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a resort finansów zapłaci 1,25 pkt proc. ponad inflację. Która propozycja jest lepsza?
  czytaj więcej
 • Sześć pomysłów na 4 proc. z obligacji

  01 grudnia 2017
  Obligacje pochodzące z publicznych emisji oferują najwyższą płynność, więc wybór zawężamy do nich i… do obligacji skarbowych, które w naszym cyklu obchodzącym akurat piąte urodziny, pojawiają się po raz pierwszy.
  czytaj więcej

Emisje