niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Ogromny odpis w Orlenie

msd | 28 marca 2024
Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.

Tak dużą utratę wartości aktywów Orlen tłumaczy trudnymi warunkami ekonomicznymi na rynku produktów petrochemicznych i przewidywaniami, że obniżona marżowość segmentu petrochemii może utrzymać się także w dłuższym okresie. To zaś ma negatywny wpływ nie tylko na efektywność istniejących aktywów, ale także znajdujący się w budowie kompleks Olefiny III.

Pierwotnie Orlen przewidywał, że budowa kompleksu Olefiny III pochłonie 13,5 mld zł, lecz w czerwcu ubiegłego roku koszt inwestycji zrewidowano na 25 mld zł. Inwestycja, która powinna zakończyć się w I połowie 2027 r., miałaby zwiększyć roczny zysk EBITDA grupy o około 1 mld zł.

Wcześniej w marcu Orlen informował o ujęciu w skonsolidowanym raporcie rocznym 3,1 mld zł odpisów w segmencie wydobycia, ale i także o uwzględnieniu 7,2 mld zł dodatkowego zysku EBITDA wynikającego z zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla jednego z kontraktów na zakup LNG.

Według opublikowanych w lutym niezaudytowanych danych, grupa Orlenu wykazała 49,9 mld zł zysku EBITDA za ubiegły rok, a jej wynik netto znajdował się na poziomie 27,6 mld zł.

Na Catalyst notowana jest jedna seria złotowych obligacji Orlenu, a także dwie serie długu w euro. Do jakichkolwiek transakcji niekiedy dochodzi wyłącznie na papierach w krajowej walucie, aczkolwiek po raz ostatni handlowano nimi ponad miesiąc temu.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

 • Orlen wrócił do długu netto

  22 lutego 2024
  Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
  czytaj więcej
 • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

  31 października 2023
  Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
  czytaj więcej
 • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

  24 sierpnia 2023
  Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
  czytaj więcej
 • Orlen szacuje budżet projektu farmy Baltic Power na 4,7 mld euro

  11 sierpnia 2023
  Rada nadzorcza Orlenu wydała warunkową decyzję dla rozpoczęcia budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst