środa, 04 października 2023

Newsroom

Olivia Fin wykupi obligacje przed terminem

msd | 13 września 2023
Wcześniejszy wykup obejmie nienotowane papiery dłużne serii F o wartości nominalnej 9,1 mln zł, które pierwotnie miały wygasać w kwietniu przyszłego roku.

Przedterminową spłatę wartych 9,057 mln zł obligacji zapowiedziano na 16 października. Do inwestorów trafi wówczas kapitał plus odsetki, wyliczone na 15 października.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Olivii Fin. Najdłuższe papiery OBC1126 z 6 pkt proc. marży notowane są w środę po 100,2 proc. nominału.

Olivia Fin jest spółką celową pozyskującą finansowanie dla szeroko rozumianej deweloperskiej grupy Olivia Business Centre. W tym roku uplasowała ona sześć serii obligacji o łącznej wartości 83,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej