piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

P.A. Nova sprzedaje trzy parki handlowe

msd | 02 grudnia 2022
Budowlano-deweloperska grupa zawarła umowy sprzedaży trzech projektów o łącznej wartości około 40 mln zł, co ma jej zapewnić redukcję zadłużenia.

Zawarta transakcje obejmuje nieruchomości zabudowane parkami handlowymi w Chorzowie oraz Częstochowie, a także 100 proc. udziałów w spółce zależnej będącej właścicielami parku handlowego w Zielonej Górze. Łączną cenę sprzedaży ustalono na 17 proc. zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów, co odpowiada w sumie około 40 mln zł.

Jak wskazano, sprzedaż aktywów nastąpiła powyżej ich wartości księgowej, co pozwoli P.A. Novej na zaksięgowanie dodatkowego zysku.

„W związku z zawartymi umowami sprzedaży (…) dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość około 21 mln zł w odniesieniu do wyników finansowych za 3. kwartał 2022 r.” – podała P.A. Nova.

Według naszych obliczeń, na koniec września grupa miała 400,3 mln zł długu netto, który stanowił 0,96x jej kapitałów własnych wobec 0,83x przed rokiem. 

Za notowane na Catalyst obligacje z terminem spłaty w połowie 2024 r. P.A. Nova płaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży. Sprzedający kwotuje je na 99,5 proc. nominału, ale przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Więcej wiadomości o P.A. Nova S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst