poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Październikowe emisje mBanku debiutują na Catalyst

msd | 28 lutego 2019
Bank wprowadził do giełdowego obrotu 10- i 12-letnie podporządkowane papiery dłużne o łącznej wartości 750 mln zł.

Warto 550 mln zł 10-letnie obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży. Za 12-letni dług o wartości 200 mln zł mBank płaci o 15 pkt bazowych więcej. 

Obie serie to papiery podporządkowane, które mBank będzie mógł przedterminowo wykupić – po pięciu latach od emisji w przypadku obligacji 10-letnich i po siedmiu w przypadku długu 12-letniego.

Większą z emisji na rynku pierwotnym objęło 48 podmiotów, mniejsza z nich trafiła zaś do dziewięciu inwestorów. Obie oferty miały charakter prywatny, a nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł.

Do godz. 16 handlowano tylko dłuższą z debiutujących serii – MBK1030. W jedynej zawartej dotychczas transakcji wyceniono ją na 101,05 proc. nominału. Oznacza to 3,52 proc. rentowności brutto, przy założeniu jednak, że w październiku 2025 r. mBank zdecyduje się na przedterminowy wykup.

Na Catalyst pozostaje też jedna starsze emisja podporządkowanego długu. Warta 500 mln zł seria MBK0125, którą bank będzie mógł przedterminowo wykupić w styczniu 2020 r. I najpewniej to uczyni. Przy tym założeniu i aktualnej cenie (101,75 proc.) rentowność papierów wynosi więc 1,63 proc. brutto.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje