piątek, 30 października 2020

Newsroom

PBG pod ochroną sanacji

msd | 13 lutego 2020
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec PBG, które nie dało rady realizować układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym PBG sąd wyznaczył najbardziej znany w branży restrukturyzacyjnej podmiot - spółkę Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja. Na sędziego-komisarza wybrano zaś Magdalenę Bojarską.

Postanowienie o otwarciu sanacji wobec PBG nie jest prawomocne.

W styczniu, na wniosek spółki sąd uchylił układ zawartego przez nią z wierzycielami w toku postepowania upadłościowego. 

Od dłuższego czasu budowlana spółka miała problem z terminową realizacją płatności układowych, także tych wynikających z obligacji wyemitowanych dla uczestników postępowania upadłościowego, które rozpoczęło się w 2012 r., a zakończyło układem zawartym w 2015 r. 

Przed otwarciem sanacji długi PBG z obligacji wyemitowanych w ramach układu warte były około 320 mln zł, z czego – jak wskazywaliśmy na początku lutego – znaczna część stała się wymagalna z dniem 31 stycznia.

Na Catalyst pozostają dwie serie obligacji PBG o łącznej wartości 231,6 mln zł i terminie spłaty określonym na czerwiec tego roku. Do żadnego handlu nimi jednak nie dochodzi. W ubiegłym roku GPW odmówiła spółce wprowadzenia kolejnych obligacji do obrotu. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje