czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny ustalił warunki emisji

msd | 28 sierpnia 2018
Bank zaoferuje siedmioletnie listy zastawne, które będą oprocentowane na WIBOR 3M plus 0,45 pkt proc. marży. Warunki emisji przewidują okresową amortyzację długu.

Publiczne listy zastawne zostaną uplasowane w ramach oferty prywatnej o wartości 350 mln zł. Może to być największa emisja Pekao BH, ponieważ pozostające do wykupu starsze serie warte są w większości do 150 mln zł i tylko jedna z nich ma wyższą wartość (250 mln zł). 

Pekao BH zastrzegł, że papiery serii NPLZ-01 będą co trzy miesiące amortyzowane po 275 zł, czyli 2,75 proc. pierwotnego nominału ustalonego na 10 tys. zł.

O planach emisji nowych listów zastawnych bank informował miesiąc temu. Wskazywał wówczas, że papiery będą zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Emitowane przez Pekao BH listy nadany mają rating A z perspektywą negatywną od agencji Fitch. 

Na Catalyst notowanych jest 13 serii listów Pekao BH, w tym pięć w euro. Papierami tymi nie dochodzi jednak do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje