niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny wprowadził na Catalyst emisję sprzed miesiąca

msd | 12 stycznia 2018
Warte 50 mln zł listy zastawne oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,73 pkt proc. marży. To te same warunki co w emisji z września, dłuższy jest jednak okres spłaty.

Debiutujące papiery PEOH216 zostaną wykupione za siedem i pół roku, tj. w czerwcu 2025 r. Tymczasem emisję wrześniową, także na 50 mln zł, uplasowano z siedmioletnim tenorem.

Do godz. 13.45 nie handlowano debiutującymi listami i jeszcze długo może się to nie zmienić, ponieważ, to dług, na którym do transakcji dochodzi bardzo rzadko lub wcale. Dotyczy to nie tylko listów Pekao BH, ale także tych emitowanych przez mBank Hipoteczny i PKO BH.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii papierów Pekao BH, w tym sześć w euro.

Listy zastawne Pekao BH nadaną mają ocenę ratingową A z perspektywą negatywną od agencji Fitch, zaś sam bank oceniany jest na A-, także z perspektywą negatywną.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje