wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje roczne obligacje

msd | 13 września 2018
Za 12-miesięczne papiery bank chce zapłacić WIBOR 3M plus 0,45 pkt proc. marży. To tyle samo, co w przypadku uplasowanych dwa tygodnie temu siedmioletnich listów zastawnych.

Tym razem bank zdecydował się jednak nie na długoterminowe listy zastawne zabezpieczone wierzytelnościami z umów kredytowych, a krótkoterminowe obligacje zabezpieczone „tylko” poręczeniem udzielonym przez Bank Pekao będącego jedynym właścicielem emitenta.

Wartość planowanej oferty wyniesie do 300 mln zł, zaś dzień emisji ustalono na 17 września.

Dwa tygodnie temu Pekao BH uplasował warte 350 mln zł siedmioletnie listy zastawne, także oprocentowane na 0,45 pkt proc. powyżej WIBOR 3M. Nietypową ich cechą jest jednak okresowa amortyzacja, prowadzona co trzy miesiące, każdorazowo po 2,75 proc. pierwotnego nominału. W puli zabezpieczeń znalazły się wierzytelności kredytowa, ale – co nietypowe – udzielone na rzecz JST.

Emitowane przez Pekao BH listy zastawne mają nadany rating A z perspektywą negatywną od agencji Fitch. Nie dotyczy to jednak jego obligacji. Sam bank ma bowiem ocenę A-, także z perspektywą negatywną.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii listów Pekao BH, w tym pięć w euro. Papierami tymi nie dochodzi jednak do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje