niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Pekao Leasing uplasował krótkoterminowe obligacje

msd | 04 września 2019
Należąca do Banku Pekao spółka leasingowa wypuściła 6- i 12-miesięczne zerokuponowe papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł.

Jak wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obie emisje przyniosły Pekao Leasing w sumie 394,7 mln zł wpływów brutto. Półroczny dług o nominale 300 mln zł plasowano bowiem po cenie emisyjnej na poziomie 98,94 proc. Obligacje 12-miesięczne o wartości nominalnej 100 mln zł przydzielono zaś po cenie emisyjnej 97,84 proc.

Obie serie obligacji zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji, nie należy więc spodziewać się ich giełdowego debiutu.

Pekao Leasing regularnie finansuje się krótko- i średnioterminowymi emisjami obligacji z okresami spłaty od sześciu miesięcy do dwóch lat. Na koniec 2017 r. spółka uruchomiła bezterminowy program emisji do 3 mld zł. Według stanu na koniec 2018 r. posiadała natomiast wyemitowane 12 serii papierów dłużnych o łącznej wartości 1,81 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje