niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

PGE z partnerami chcą przejąć aktywa grupy Fortum

msd | 27 października 2020
Konsorcjum inwestycyjne, w którego skład wchodzi PGE, złożyło fińskiemu Fortum wstępną niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Polsce i krajach bałtyckich.

Konsorcjum złożone z PGE, PGNiG, krajowego funduszu PFR Inwestycje FIZ oraz australijskiego funduszu IFM Investors chciałoby przejąć aktywa związane z działalnością ciepłowniczą i chłodniczą grupy Fortum prowadzoną na czterech rynkach – estońskim, litewskim, łotewskim oraz polskim.

„Przedmiotem transakcji są spółki zależne Fortum Holding B.V., które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce” – podano w komunikacie PGE.

Wartość złożonej oferty, ani potencjalne zaangażowanie poszczególnych spółek, nie zostały ujawnione.

W ubiegłym tygodniu grupa PGE zapowiedziała zamiar osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomóc w tym ma wydzielenie aktywów węglowych do nowego podmiotu i przeznaczenie 75 mld zł na inwestycje do 2030 r. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r. Dłuższe z nich rynek wycenia na 102,32 proc. nominału, co daje obecnie 1,34 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje