niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Photon Energy rozważa emisję obligacji

msd | 03 września 2021
Notowana na GPW holenderska spółka chce uplasować nowe papiery dłużne, które w pierwszej kolejności zostałyby zaoferowane właścicielom starszych obligacji z terminem wykupu w 2022 r.

Nowy dług miałby na celu zrefinansować warte 45 mln euro papiery, które wygasają w październiku przyszłego roku (spółka płaci za nie stałe 7,75 proc. rocznie). Emisja zostałaby więc skierowana przede wszystkim do obecnych obligatariuszy, a dopiero nieobjęte przez nich papiery mogłyby zostać zaoferowane pozostałym. Wśród nich spółka wymienia kwalifikowanych inwestorów z Niemiec, Austrii, Luksemburga oraz pozostałych krajów Europy Środkowej.

Przeprowadzenie emisji Photon Energy uzależnia jednak od wyników wstępnych rozmów z inwestorami instytucjonalnymi.

Photon Energy to holenderska spółka, która zajmuje się energią odnawialną. Jej akcje notowane są na rynku głównym GPW. Euroobligacje trafiły jednak na rynek we Frankfurcie, a obligacje w czeskich koronach notowane są na praskiej giełdzie. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje