środa, 22 maja 2019

Newsroom

Pierwsza spłata zaległych obligacji Statimy jednak później

msd | 28 lutego 2019
Wykup połowy przeterminowanych papierów serii A przesunie się z 8 marca do 29 marca. Zawarta umowa o finansowanie wciąż ma jednak charakter niewiążący.

W styczniu windykacyjna spółka nie wykupiła obligacji serii A o wartości 1,66 mln zł. Trzy tygodnie temu poinformowała, że pieniądze na wykup pierwszej połowy zaległego długu otrzyma do 8 marca. Teraz jednak termin ten przesuwa, dojść miało bowiem do zmian w treści niewiążącej oferty finansowania przez grupę niewymienionych z nazwy inwestorów zagranicznych. 

Środki na wykup połowy zaległych obligacji Statima ma pozyskać do 29 marca. Spółka podtrzymuje natomiast, że pieniądze na wykup drugiej połowy przeterminowanego długu i spłatę całej serii B otrzyma do 11 kwietnia. Warte 3,53 mln zł obligacje serii B wygasają dzień później, 12 kwietnia.

W IV kwartale 2019 roku spółka ma otrzymać trzecią transzę finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 100 proc. obligacji serii C, D oraz E – podała Statima.

Łączna wartość trzech serii obligacji wygasających od października do grudnia to 3,75 mln zł. Tylko jedna z tych serii (STA1219 na 2 mln zł) notowana jest na Catalyst. 

Nowe finansowanie, o którym informuje spółka, to po prostu nowy dług. Spółka zastrzega, że jest on „oprocentowany na warunkach rynkowych”.

Na początku lutego Michał Konieczny, prezes Statimy, informował Obligacje.pl, że pomimo obecnych płynnościowych trudności „spółka nie rozważa składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a tym bardziej wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Z twardą windykacją wstrzymuje się też na razie administrator zastawu (obligacje serii A zabezpieczono na pakietach wierzytelności), który postanowił poczekać na dalszy rozwój zdarzeń.

Niewykupione w terminie obligacje serii A oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Podobnie, jak i kolejna emisja, tym razem publiczna, która wygasa w kwietniu.

Najbliższymi do wykupu papierami STA0419 po raz ostatnio handlowano 18 lutego po 86 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje