środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

PKN Orlen chce wypłacić 1,5 mld zł dywidendy

msd | 30 marca 2022
Podobnie jak przed rokiem, zarząd płockiego koncernu proponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę 3,5 zł dywidendy na akcję.

Zgodnie z propozycją, do przekazania prawie 1,5 mld zł dywidendy dla akcjonariuszy miałoby dojść na początku października tego roku. Spółka będzie wtedy po trzech z czterech tegorocznych wykupów obligacji. W czerwcu i lipcu PKN Orlen musi bowiem wykupić trzy serie publicznego długu o łącznej wartości 600 mln zł, a ostatnia spłata czeka spółkę w grudniu (200 mln zł).

Jak wynika z raportu za IV kwartał, grupa PKN Orlen wstępnie zakończyła ubiegły rok z 131,6 mld zł przychodów i 14,2 mld zł zysku EBITDA LIFO, a także 10,2 mld zł zysku netto (w zaudytowanym raporcie rocznym mają się jeszcze pojawić dodatkowe jednorazowe zdarzenia księgowe o dodatnim wpływie na wynik). Po zeszłorocznym wypracowaniu 13,4 mld zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej dług netto koncernu spadł do 12,2 mld zł, stanowiąc 0,6x wyniku EBITDA (1,3x rok wcześniej).

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu. Najdłuższe detaliczne papiery PKN1222 kwotowane są na 99,67/100,67 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst