czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

PKN Orlen i Grupa Lotos porozumiały się ze skarbem państwa

msd | 27 sierpnia 2019
Paliwowe spółki zawarły niewiążące porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Lotosu przez PKN Orlen od skarbu państwa.

Zawarte porozumienie ma być kolejnym krokiem w kierunku połączenia państwowych koncernów paliwowych. Docelowo to PKN Orlen miałby kupić akcje Lotosu od skarbu państwa, a porozumienie reguluje ramową strukturę tej transakcji.

Porozumienie nie jest wiążące ani nie kreuje jakichkolwiek zobowiązań dla skarbu państwa, spółki ani dla grupy Lotos odnośnie realizacji transakcji, lecz jedynie określa ich wspólne rozumienie przewidywanego kształtu transakcji i dalszej współpracy przy jej realizacji. (…) Porozumienie nie stanowi oferty lub umowy przedwstępnej w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również jakiejkolwiek innej czynności prawnej stanowiącej zobowiązania skarbu państwa do dokonania transakcji – poinformował PKN Orlen.

Jak podano, zawarte porozumienie reguluje też między innymi sposób określenia ceny sprzedaży akcji Lotosu i warunki wstępne przeprowadzenia pierwszego etapu przedsięwzięć konsolidacyjnych.

Porozumienie ma też zastrzegać możliwość dopracowania struktury transakcji, w szczególności w oparciu o środki zaradcze, które wynikałyby z decyzji Komisji Europejskiej, co do prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie planowanego przejęcia.

Grupa Lotos jako sygnatariusz porozumienia potwierdziła stan swojej wiedzy o planowanym przedsięwzięciu konsolidacyjnym, jak również deklarację woli należytej współpracy ze skarbem państwa i spółką w granicach określonych przepisami prawa, w tym w zakresie współpracy przy uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na koncentrację i przekazania stanowiska zarządu grupy Lotos dotyczącego planowanego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki – podał PKN Orlen.

Zawarte porozumienie wygasa z dniem złożenia przez skarb państwa zapisów na sprzedaż akcji Lotosu w odpowiedzi na wezwanie Orlenu. Powinno to nastąpić nie później jednak niż 30 czerwca 2020 r. 

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu, wszystkie pochodzące z emisji publicznych przeprowadzonych w latach 2014-2018. Najbliższe wykupu stałokuponowe papiery PKN0420 notowane są z 1,21 proc. rentowności brutto, ale u ujemną rentownością netto (minus 0,32 proc.). Najdłuższe serie, zapadające w 2022 r., wyceniane są natomiast z 2,30-2,45 proc. rentowności brutto (1,70-1,86 proc. netto).

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje