czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

PKN Orlen ma kupców na aktywa przejmowanej Grupy Lotos

msd | 12 stycznia 2022
Płocki koncern zawarł warunkowe umowy sprzedaży części aktywów Lotosu do Saudi Aramco, MOL, a także Unimotu i Rossi Biofuel. Transakcje te pozwolą wypełnić wyznaczone przez Komisję Europejską środki zaradcze na potrzeby przejęcia przez Orlen kontroli nad Lotosem.

Do Saudi Aramco, które zostało wybrane na strategicznego partnera Orlenu, trafić ma 30 proc. wydzielonej rafinerii gdańskiej, hurt oraz część paliwa lotniczego, zapowiedział Daniel Obajtek, prezes płockiego koncernu. S

- To nie jest tylko spełnienie warunków zaradczych. Podpisaliśmy też trzy inne ważne umowy – wyjaśnił szef Orlenu, wskazując na umowy ramowe w kwestii wspólnych analiz i inwestycji w petrochemię, a także działalność badawczo-rozwojową. Trzecia z umów przewiduje zaś, że Saudi Aramco dostarczać będzie Orlenowi do 400 tys. baryłek ropy naftowej dziennie.

Za 30 proc. udziałów w spółce Lotos Asfalt saudyjski koncern zapłaci około 1,15 mld zł, a na udziały w spółce odpowiedzialnej za działalność hurtową wyda około 1 mld zł, wynika z komunikatu Orlenu.

Drugim partnerem Orlenu w spełnieniu środków zaradczych przy wchłonięciu Lotosu zostanie natomiast węgierski MOL. Przejmie on 417 stacji paliw Lotosu za około 610 mln USD, ale jednocześnie PKN Orlen odkupi od MOL-a 185 stacji na Węgrzech i w Słowacji za łączną cenę 259 mln USD.

Jak zapewnia prezes Orlenu, przejmowane zagranicą stacje generują podobny poziom wyniku EBITDA, jak te, które przejdą na rzecz Węgrów. Dodatkowo płocki koncern chce nabyć około 100 kolejnych stacji za środki otrzymane od MOL-a.  

W zakresie spełnienia kolejnych środków zaradczych Orlen sprzeda też aktywa związane z asfaltem i logistyką do giełdowego Unimotu. Z kolei spółka Lotos Biopaliwa trafić ma do węgierskiego Rossi Biofuel.

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy wierzyli w ten proces (…) Stworzymy koncern, który będzie miał przychody rzędu 220 mld zł rocznie – zapowiedział Daniel Obajtek.

Narastająco po czterech kwartałach zakończonych we wrześniu ubiegłego roku grupa PKN Orlen wykazywała 113,6 mld zł przychodów.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. W najbliższy piątek mija – już przedłużony – termin na przedstawienie KE dokumentów związanych z wypełnieniem środków zaradczych.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu, w tym cztery z nich to papiery detaliczne (łącznie 0,8 mld zł), które spółka będzie musiała wykupić w tym roku. Najdłuższe z nich – PKN1222 – wyceniane są na 100,58 proc. nominału, co daje obecnie 2,9 proc. rentowności brutto (zakładając konserwatywnie, że w ostatni okres odsetkowy papiery wejdą przy dzisiejszej stawce WIBOR 6M).

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst