niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

PKN Orlen wyemitował 10-letnie obligacje

msd | 26 marca 2021
Za warte 1 mld zł obligacje zrównoważonego rozwoju paliwowy koncern będzie płacił inwestorom stałe 2,875 proc. odsetek w skali roku.

Nowe papiery Orlenu zostały wyemitowane przy cenie równej 99 proc. nominału, co oznacza około 2,94 proc. rentowności do wykupu dla obligatariuszy, którzy wzięli udział w emisji. Sama oferta była kierowana do instytucji, a jednostkowy nominał każdej obligacji ustalono na mało przystępne dla drobnych inwestorów 100 tys. zł.

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, pozyskane z emisji wpływy PKN Orlen zamierza przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne, w tym realizację celu zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako utrzymanie dotychczasowego ratingu ESG (aktualnie spółka ma ocenę „A” od agencji MSCI). Obniżenie tego ratingu wiązałoby się z koniecznością podniesienia kuponu od obligacji o 0,1 lub 0,2 pkt proc. 

To druga emisja obligacji zrównoważonego rozwoju Orlenu. Pierwszą spółka uplasowała w grudniu ubiegłego roku. Oprocentowanie dla wartych 1 mld zł pięcioletnich papierów ustalono wówczas na WIBOR 6M plus 0,9 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu, z czego pięć pochodzi z publicznych ofert adresowanych do inwestorów indywidualnych, a szósta to grudniowa emisja ESG. Najdłuższe detaliczne papiery spółki (PKN1222) wyceniano w czwartek z 0,82 proc. rentowności brutto. Natomiast dla pierwszych obligacji zrównoważonego rozwoju (PKN1225) brak jest obecnie jakichkolwiek ofert sprzedaży (nominał tych papierów to wysokie 100 tys. zł). 

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje