poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

PKN Orlen zainwestuje w Ostrołękę C, pod warunkiem zmiany technologii

msd | 19 maja 2020
Paliwowy koncern, który od niedawna jest większościowym akcjonariuszem Energi, jest gotów zaangażować się finansowo w budowę elektrowni Ostrołęka C w przypadku jej konwersji na paliwo gazowe.

Projekt energetycznego bloku węglowego, które współfinansują Energa i Enea, może zyskać wsparcie finansowe Orlenu, pod warunkiem kluczowej zmiany technologicznej – przejścia na paliwo gazowe.

- Zgodnie z zapowiedziami i porozumieniem ze skarbem państwa trwają analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji grupy Energa. Widzimy duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizujemy w grupie Orlen muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak zaznaczono, finalną decyzję Orlenu poprzedzą rozmowy z Eneą i Energą. Miałyby one dotyczyć między innymi formy, zakresu i sposobu zaangażowania spółki.

Od niedawna PKN Orlen jest większościowym akcjonariuszem Energi z 80 proc. udziału w jej kapitale i 85 proc. udziału w głosach na WZ.

W lutym Energa i Enea zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C. Wstępna wartość inwestycji szacowana była na 6 mld zł. W grudniu ubiegłego roku minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wskazywała, że faktyczna jego wartość może być bliższa 8-9 mld zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł, z czego jedna wygasa w 2021 r., a pięć pozostałych w 2022 r. Rentowności papierów płockiej spółki wynoszą w okolicach 1,7-1,8 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje