środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

PKN Orlen zapowiada regularne emisje zielonych obligacji

msd | 09 września 2020
Paliwowy koncern chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. W najbliższych 10 latach wyda ponad 25 mld zł na ograniczenie emisji CO2, z czego część środków pochodzić będzie z emisji obligacji, także zielonych.

Wśród wydatków przewidzianych do 2030 r. PKN Orlen wymienia projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie oraz inwestycje biopaliwowe.

Do 2030 r. płocki koncern chce ograniczyć emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. W przypadku produkcji energii elektrycznej zapowiada obniżenie relacji CO2/MWh o 33 proc.

„W ramach budowy nowych obszarów biznesowych  koncern będzie koncentrował się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa Orlen będzie rozwijała również technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku kapitałowym” – podano w komunikacie prasowym spółki.

Jak natomiast podano w prezentacji, PKN Orlen chce być „regularnym” emitentem zielonych obligacji.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Orlenu o łącznej wartości 1 mld zł. Wszystkie z nich uplasowano w publicznych ofertach adresowanych do inwestorów indywidualnych. Najbliższe wykupu papiery PKN0921 notowane są przy 0,51 proc. rentowności brutto, cztery pozostałe serie z terminami spłaty w 2022 r. wyceniane są przy 0,89-1,03 proc. rentowności.

Do tej pory wśród niebankowych spółek zielone papiery dłużne w Polsce wyemitował tylko Cyfrowy Polsat. Dwa dni temu zamiar uplasowania podobnych obligacji zapowiedział też Columbus Energy.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje