wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny rusza w środę z publiczną emisją obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 czerwca 2019
Bank zaoferuje detalicznym inwestorom warte do 50 mln zł dwuletnie obligacje, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc.

Przy obecnej wysokości stopy WIBOR 3M oprocentowanie oferowanych obligacji w pierwszym okresie wyniosłoby 2,32 proc. w skali roku.

Emisja PKO Banku Hipotecznego potrwa między 12 czerwca a 25 czerwca. Cena emisyjna obligacji zależeć będzie od momentu złożenia zapisu. Pierwszego i drugiego dnia wyniesie 99,82 zł (nominał to 100 zł), później zaś będzie się powoli zwiększać, tak aby 25 czerwca sięgnąć 99,90 zł. Dzień emisji obligacji wyznaczono na 11 lipca, a do obrotu na Catalyst – według oczekiwań banku – powinny trafić 22 lipca.

Jeśli popyt przekroczy oferowaną pulę, wówczas dojdzie do proporcjonalnej redukcji zapisów.

Minimalny zapis składany przez inwestorów obejmować musi co najmniej 2155 papierów dłużnych, co oznacza między 215,1 a 215,3 tys. zł, w zależności od momentu złożenia zlecenia nabycia.

Zapisy na obligacje PKO Banku Hipotecznego przyjmuje DM PKO BP, który pełni rolę oferującego.

Publiczna oferta papierów dłużnych PKO BH prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego niedawno przez KNF. W ramach programu bank może kierować emisje obligacji do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

O tym, że PKO BH może zaoferować obligacje detalicznym inwestorom pisaliśmy w Obligacje.pl na początku czerwca.

Oferowane przez PKO BH obligacje nie mają ratingu. Sam bank ma natomiast nadaną długoterminową ocenę Baa1 z perspektywą stabilną od agencji Moody’s (odpowiednik BBB+ w agencjach Fitch i S&P). Rating krótkoterminowy to zaś Prime-2.

Jako bank hipoteczny, PKO BH znany jest na rynku przede wszystkim z listów zastawnych, które są rodzajem obligacji, ale zabezpieczonych kredytami.

Na Catalyst znajduje się 16 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć w euro. Do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje