sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny uplasował dwie krótkoterminowe emisje

msd | 02 grudnia 2021
Bank wyemitował trzyipół- oraz sześciomiesięczne papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 430 mln zł, wynika z rejestru KDPW.

Bank wypuścił trzyipółmiesięczne zerokuponowe obligacje o wartości nominalnej 280 mln zł i cenie emisyjnej ustalonej na 99,502 proc. nominału. Dla sześciomiesięcznych papierów o wartości 150 mln zł ustalono natomiast zmienny kupon, którego wartości nie ujawniono. W tym przypadku cena emisyjna długu jest natomiast równa jego wartości nominalnej.

Nominał każdej z obligacji ustalono na wysokie 500 tys. zł. Papiery prawdopodobnie nie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się 13 serii listów zastawnych PKO BH i jedne jego obligacje wygasające już 23 grudnia. 

Od początku roku PKO BH uplasował 15 serii obligacji o łącznej wartości 6,07 mld zł i terminach wykupu zwykle nieprzekraczających ośmiu miesięcy. Wartość przeprowadzonych emisji była jednak niższa niż przeprowadzone w tym czasie spłaty.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje